KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

Pracownicy i doktoranci KTRiOPdr hab. Piotr Rutkowski
dr hab. Piotr Rutkowski
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: starszy wykładowca - kierownik Pracowni
dr Renata Afranowicz-Cieślak
dr Renata Afranowicz-Cieślak
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: starszy wykładowca
dr Joanna Bloch-Orłowska
dr Joanna Bloch-Orłowska
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: asystent
dr Magda Lazarus
dr Magda Lazarus
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: adiunkt
dr Katarzyna Żółkoś
dr Katarzyna Żółkoś
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: starszy wykładowca
mgr Jacek Mazur
mgr Jacek Mazur
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: doktorant
prof. dr hab. Jacek Herbich
prof. dr hab. Jacek Herbich
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: pracownik emerytowany
dr hab. prof. UG Maria Herbich
dr hab. prof. UG Maria Herbich
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: pracownik emerytowany
dr Ryszard Markowski
dr Ryszard Markowski
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: pracownik emerytowany
zaloguj