KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

Pracownicy i doktoranci KTRiOPprof. dr hab. Martin Kukwa
prof. dr hab. Martin Kukwa
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: profesor nadzwyczajny - kierownik Pracowni
dr Agnieszka Jabłońska
dr Agnieszka Jabłońska
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: referent techniczny
dr Magdalena Oset
dr Magdalena Oset
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: adiunkt
dr inż. Marcin Pietras
dr inż. Marcin Pietras
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: adiunkt
E-mail: marcin.pietras@biol.ug.edu.pl
mgr Sandra Olszewska
mgr Sandra Olszewska
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: doktorantka
mgr Emilia Ossowska
mgr Emilia Ossowska
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: doktorantka
E-mail: emioss@wp.pl

zaloguj