KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

prof. dr hab. Martin Kukwa
prof. dr hab. Martin Kukwa
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: profesor nadzwyczajny - kierownik Pracowni
Telefon: 58 523 6161
Nr pokoju: C/407
Konsultacje: poniedziałek 13.00-16.00 środa 13.45-16.45
Zainteresowania: Porosty i Grzyby Naporostowe Boliwii: link do strony

Publikacje:
Prace opublikowane

1. Kukwa M. 1997. Jezioro Białe Wigierskie - unikatowy rezerwat przyrody (północno-wshodnia Polska). – W: K. Latowski (red.). Studia nad fauną i florą: 41–44. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
2. Kukwa M. 1998. Nowe stanowiska chronionych gatunków grzybów w województwie elbląskim. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 5: 77–78.
3. Kukwa M., Jando K. 1998. Porosty gotyckiego kościoła w Postolinie (N Polska). – W: Sobisz Z., Wołk E. (red.). Materiały II Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników WSP w Słupsku: 53–56.
4. Kukwa M., Rutkowski P. i in. 1998. Flora roślin naczyniowych rezerwatu “Jezioro Białe Wigierskie” i terenów przyległych w Wigierskim Parku Narodowym (NE Polska). – Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. “Salamandra” 2: 39–52.
5. Żółkoś K., Majewska I. Kukwa M. 1998. Nowe stanowiska Corallorhiza trifida w Słowińskim Parku Narodowym. – Bad. Fizj. nad Pol. Zach. Seria B, 47: 265–268.
6. Fałtynowicz W., Kukwa M. 1999. Cyphelium tigillare in the Polish lowland. – Graphis Sripta 10: 51–52.
7. Jando K., Kowalewska K., Kukwa M. 1999. The first records of two lichenicolous fungi, Lichenoconium pyxidatae and Taeniolella beschiana, in Poland. – Fragm. Florist. Geobot. 45: 529–532.
8. Jando K., Kukwa M. 1999. Nowe stanowiska Hypocenomyce anthracophila (Ascomycota lichenisati, Lecideaceae) w Polsce. – Fragm. Florist. Geobot. Ser. Polonica 6: 286–288.
9. Kukwa M. 1999. New and interesting lichenicolous fungi to Poland. – Materiały 2nd International Conference of PhD Students, Miskolc, Węgry, s. 171–174,.
10. Kukwa M., Motiejunaite J. 1999. Some new and noteworthy lichenicolous fungi to Poland. – Fragm. Florist. Geobot. 44: 491–497.
11. Kukwa M., Rutkowski P. 1999. The first record of Sphinctrina leucopoda (Caliciales, Ascomycota) in Poland. – Graphis Scripta 11: 23–24.
12. Kukwa M., Zalewska A. 1999. Placynthiella dasaea new to Poland. Graphis Scripta 10: 49–50.
13. Motiejūnaitė J., Zalewska A., Kukwa M., Fałtynowicz W. 1999. New for Ukraine or interesting lichens and allied fungi from the regional landscape park "Stuzhytzia". – Ukr. Botan. Zhurn. 56: 596–597.
14. Afranowicz R., Bloch J., Cybulska A., Doborzyńska A., Fedorowicz M., Hirsz E., Jankowska J., Kowalewska A., Kukwa M., Sypniewski Z., Turek M., Turyn J. 2000. Rzadkie i chronione gatunki roślin wybranych fragmentów Pojezierza Iławskiego oraz Doliny Dolnej Wisły. – W: XXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn, 9-10 maja 2000: 229–231.
15. Bloch J, Kukwa M. i in. 2000. Flora naczyniowa rezerwatu “Buczyna na Łaniochu” w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. – Parki Nar Rez. Przyr. 19: 3–9.
16. Bloch J., Cybulska A., Kukwa M., Kowalewska A., Jando K., Doborzyńska A. 2000. Materiały do flory Obszaru Chronionego Krajobrazu “Dolina rzeki Dobrzynki” na Pojezierzu Krajeńskim. – Acta Bot. Cassub. 1: 43–56.
17. Cybulska A., Kukwa M. 2000. Rzadkie i chronione rośliny naczyniowe doliny rzeki Debrzynki i terenów przyległych w północnej Polsce. – W: Latowski K. (red.) Studia Biologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań, s. 53–57.
18. Fałtynowicz W., Kukwa M. 2000. Lichens of the ‘Cisy w Czarnem’ reserve (Western Pomerania, N Poland) with emphasis on old growth forest species. – Folia Cryptog. Estonica 36: 11–15.
19. Halonen P., Kukwa M., Motiejūnaitė J., Lõhmus P., Martin L. 2000. Notes on lichens and lichenicolous fungi found during the XIV Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists in Järvselja, Estonia. – Folia Cryptog. Estonica 36: 17–21.
20. Jando K., Kukwa M. 2000. Wyniki badań nad florą naczyniową byłej jednostki wojskowej w Słowińskim Parku Narodowym. – W: Latowski K. (red.) Studia Biologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań, s. 57–61.
21. Kowalewska A., Kukwa M., Jando K. 2000. Nowe stanowiska rzadkich gatunków porostów w regionie gdańskim. – Acta Bot. Cassub. 1: 127–134.
22. Kukwa M. 2000 New and noteworthy species of Lepraria and Leproloma to Ukraine. – Fragm. Florist. Geobot. 45: 526–529.
23. Kukwa M. 2000. Lepraria lesdainii, a lichen species new to Poland. – Fragm. Florist. Geobot. 45: 534–536.
24. Kukwa M. 2000. Pierwsze stanowisko porostu Caloplaca crenulatella (Nyl.) H. Olivier (Teloshistaceae, Ascomycota lichenisati) w północnej Polsce. – Acta Bot. Cassub. 1: 139–142.
25. Kukwa M. 2000. Stanowiska Trapeliopsis pseudogranulosa (Trapeliaceae, Ascomycota lichenisati) na północy Polski. – Fragm. Florist. Geobot. Ser. Polonica 7: 380–382.
26. Kukwa M. 2000. Porosty i grzyby naporostowe zachodniej części Pojezierza Iławskiego (Polska północna). – Fragm. Florist. Geobot. Ser. Polonica 7: 281–297.
27. Kukwa M. 2000. Protoparmelia hypotremella in Poland and its distribution in Europe. – Acta Mycol. 35: 121–123
28. Kukwa M. 2000. Rodzaj Placynthiella (Trapeliaceae, Ascomycota lichenisati) w Polsce. – Fragm. Florist. Geobot. Ser. Polonica 7: 299–404
29. Kukwa M. 2000. Some new and noteworthy lichenicolous fungi to Ukraine. – Fragm. Florist. Geobot. 45: 532–534.
30. Kukwa M., Owe-Larsson, B. 2000. Lepraria elobata found in Hungary, Poland and Slovakia. – Graphis Scripta 11: 53–55.
31. Kukwa M., Zalewska A., Czarnota P. 2000. New records of three species of the genus Micarea (lichenized Ascomycota) in Poland. – Acta Mycol. 35: 125–133.
32. Rutkowski P., Kukwa M. 2000. Materiały do poznania porostów epifitycznych dębów i buków w północnej Polsce. – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 49: 207–215.
33. Jando K., Kukwa M. 2001. Lichens and lichenicolous fungi of the ‘Mewia Łacha’ nature reserve in the mouth of Vistula River (N. Poland). – W: Zavarzin A. A., Petrova O. V., Sonina A. V., Tarasova V. N. (red.). Proceeding of the First Lichenological Field Meeting, Apatity, 06-12.08.2000, s. 279–288.
34. Kowalewska A., Jando K., Kukwa M. 2001 Lichens and lichenicolous fungi of the projected nature reserve ‘Przyjaźń’ (Kaszuby Lakes District, Western Pomerania, N. Poland). – W: Zavarzin A. A., Petrova O. V., Sonina A. V., Tarasova V. N. (red.). Proceeding of the First Lichenological Field Meeting, Apatity, 06-12.08.2000, s. 289–300.
35. Kukwa M., Zwolicki A. 2001. Contribution to the flora of lichenized Ascomycotina of the Czywczyn Mts. (Eastern Carpathians, Ukraine) V. Cladina, Cladonia and their lichenicolous fungi. – W: Zavarzin A. A., Petrova O. V., Sonina A. V., Tarasova V. N. (red.). Proceeding of the First Lichenological Field Meeting, Apatity, 06-12.08.2000, s. 301–305.
36. Czarnota P., Kukwa M. 2001. Lichens of the genera Lepraria and Leproloma from Gorce Mts. (Western Carpathians, Western Beskidy Mts.) with note on lichenicolous fungus Paranectria oropensis found on Leproloma membranaceum. – Polish Bot. J. 46: 199–206.
37. Kukwa M. 2001. New and noteworthy lichenized and lichenicolous fungi to Estonia. – Folia Cryptog. Estonica 38: 25–26.
38. Kukwa M. 2001. Some new and noteworthy lichens to Slovakia. – Biologia, Bratislava 56: 25–28.
39. Kukwa M. 2001. Porosty z rodzajów Lepraria Ach. i Leproloma Nyl. ex Crombie w regionie gdańskim. – Acta Bot. Cassub. 2: 123–132.
40. Kukwa M., Sągin B. 2001. The lichen species Lepraria eburnea found in Poland. Polish Bot. J. 46: 207–209.
41. Żółkoś K., Jando K. Kukwa M. 2001. Flora byłej jednostki wojskowej w Słowińskim Parku Narodowym. – Acta Bot. Cassub. 2: 59–67.
42. Kukwa M. 2002. Contribution to the flora of lichenized Ascomycotina of the Czywczyn Mts. (Eastern Carpathians, Ukraine) IV. Lobaria, allied genera and their lichenicolous fungi. – Herzogia 15: 51–55.
43. Kukwa M. 2002. Lepraria Ach. and Leproloma Cromb. in Poland. – Biblioth. Lichenol. 82: 67–76.
44. Kukwa M. 2002. Porosty z rodzajów Lepraria i Leproloma w Puszczy Białowieskiej. – Parki Nar. Rez. Przyr. 21: 253–262.
45. Kukwa M. 2002. Taxonomic notes on the lichen genera Lepraria and Leproloma. – Annales Botanici Fennici. 39: 225–226.
46. Kukwa M., Fałtynowicz W. 2002. Porosty rezerwatu ‘Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą’ i terenów przyległego lasu łęgowego w Suwalskim Parku Krajobrazowym. – Parki Nar. Rez. Przyr..21: 375–384.
47. Kukwa M., Motiejūnaitė J., Rutkowski P., Zalewska A. 2002. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland. I. – Herzogia 15: 129–139.
48. Augustyn A., Białkowska D., Białoń P., Karpowicz A.-M., Kukwa M., Radomski W., Suligowska A., Szambelańczyk A., Warczak E., Zakrzewska M. 2003. Flora roślin naczyniowych wybranych grądzików w Narwiańskim Parku Narodowym. – W: Maciak S., Mazurek Ł., Chętnicki W. (red.). Materiały VII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, Białystok, 21-23 listopada 2003. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 31–35.
49. Fałtynowicz W., Kukwa M. 2003. Czerwona lista porostów zagrożonych na Pomorzu Gdańskim. W: Czyżewska K. (red.) Zagrożenie porostów w Polsce. – Monogr. Bot. 91: 63–77.
50. Jando K., Kukwa M. 2003. Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne projektowanego rezerwatu “Wiszące Torfowiska nad jeziorem Jaczno” oraz terenów przyległych do jeziora Jaczno w Suwalskim Parku Krajobrazowym (Północno-Wschodnia Polska). – Parki Nar. Rez. Przyr. 22: 3–17.
51. Kowalewska A., Kukwa M. 2003. Addition to the Polish lichen flora. – Graphis Scripta 14: 11–17.
52. Kowalewska A., Kukwa M., 2003. Preliminary studies of the Cladonia chlorophaea group (Cladoniaceae, Ascomycota lichenisati) in northern Poland. – Botanica Lithuanica 9: 135–143.
53. Kubiak D., Kukwa M., Motiejūnaitė J. 2003. Notes on Pycnora sorophora (Lecanoraceae, lichenised Ascomycota) in Poland and Lithuania. – Botanica Lithuanica 9: 371–378.
54. Kukwa M., Himelbrant D. E., Kuznetsova E. S. 2003. New records of Lepraria from Russia. – Botanica Lithuanica 9: 259–264.
55. Motiejūnaitė J., Kukwa M., Czarnota P., Prigodina-Lukošienė I., Himelbrant D., Kuznetsova E., Kowalewska A., 2003. Lichens and allied fungi collected during the 15th Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists in Birštonas, Lithuania. – Botanica Lithuanica 9(2): 109–119.
56. Motiejūnaitė J., Kukwa M. & Prigodina-Lukošienė, I. 2003. Parmelia submontana in Lithuania and northern Poland. – Graphis Scripta 14: 62–64.
57. Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Berger F., Guttová A., Halda J.P., Kocourková J., Uhlík P. 2003. Lisejnikíky zaznamenané během 9. jarního setkání bryologicko–lichenologické sekce v Hajnici u Mirochova (CHKO Třeboňsko, 11.-14.IV. 2002). – Bryonora 32: 7–16.
58. Prigodina-Lukošienė, I., Kukwa M., Naujalis J. R. 2003. Lichen species new to Lithuania. – Botanica Lithuanica 9: 379–384.
59. Bayerová Š., Kukwa M. 2004. New records of leprarioid lichens in the Czech Republic. – Biologia, Bratislava 59: 19–23.
60. Czarnota P., Kukwa M. 2004. Some sorediate lichens and lichenicolous fungi new to Poland. – Graphis Scripta 15: 24–32.
61. Kowalewska A., Kukwa M. 2004. XVIII Międzynarodowy Zjazd Lichenologów Polskich (Kraków–Podole, Polska–Ukraina, 21-28 czerwca 2003). – Wiad. Botan. 48: 67–69
62. Kowalewska A., Kukwa M. 2004. New records of Cladonia monomorpha (Cladoniaceae, lichenised Ascomycota) from Europe. – Herzogia.17: 103–105.
63. Kowalewska A., Kukwa M. 2004. Cladonia metacorallifera (lichenized Ascomycota, Cladoniaceae) new to Poland and additional record from Slovakia. – Biologia, Braislava 59(4): 433–434.
64. Kukwa M. 2004. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland II. Species mainly from northern Poland. Herzogia 17: 67–75.
65. Kukwa M. 2004. Lepraria incana (L.) Ach. – W: Bielczyk U., Cieśliński S., Faltynowicz W., Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 4: 45–57.
66. Kukwa M. 2004. Porosty z rodzaju Lepraria w Tatrzańskim Parku Narodowym. – Parki Nar. Rez. Przyr. 23: 3–12.
67. Kukwa M., Zwolicki A. 2004. Nowe stanowisko groszku błotnego Lathyrus palustris w Borach Tucholskich. – Acta Bot. Cassub. 4: 201–202.
68. Kukwa M., Zwolicki A. 2004. Nowe stanowiska porostu Omphalina umbellifera (zlichenizowane Basidiomycota) na Pomorzu Gdańskim. – Acta Bot. Cassub. 4: 217–219.
69. Aptroot A., Czarnota P., Jüriado I, Kocourková J, Kukwa M., Lõhmus P., Palice Z., Randlane T., Saag L., Sérusiaux E., Sipman H, Sparrius L., Suija A, Thüs T. 2005. – New or interesting lichens and lichenicolous fungi found during the 5th IAL Symposium in Estonia. – Folia Cryptog. Estonica 41: 13–21.
70. Bayerová Š., Kukwa M., Fehrer J. 2005. A New Species of Lepraria (Lichenized Ascomycetes) from Europe. – Bryologist 108(1): 131–138.
71. Bielczyk U., Bylińska E., Czarnota P., Czyżewska K, Guzow-Krzemińska B., Hachułka M., Kiszka J., Kowalewska A., Krzewicka B., Kukwa M., Leśniański G., Śliwa L., Zalewska A. 2005. Contribution to the knowledge of lichens and lichenicolous fungi of Western Ukraine. – Polish. Bot. J. 50(1): 39–64.
72. Czyżewska K., Kukwa M. 2005. Notes on two species of Lepraria from Belarus. – Graphis Scripta 17(1): 20–21.
73. Kukwa M., Diederich P. 2005. Monodictys epilepraria, a new species of lichenicolous hyphomycetes on Lepraria. – Lichenologist 37(3): 217–220.
74. Motiejūnaitė J. Stončius D., Kukwa M. 2005. Contribution to the Lithuanian flora of lichens and allied fungi. II. – Botanica Lithuanica 11(1): 41–49.
75. Kukwa M. 2005. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland III. – Herzogia 18 (2005): 37–46.
76. Kukwa M. 2005. Lecanora thysanophora (Lecanoraceae, zlichenizowane Ascomycota) w Polsce. – Fragm. Florist. Geobot. Polonica 12(2): 385–391.
77. Kukwa M. 2005. The lichen species Cladonia incrassata (Lecanorales, Ascomycota lichenisati) in Poland, and notes on C. anitae. – Polish Bot. J. 50(1): 69–73.
78. Kukwa M., Śliwa L. 2005. The genus Lepraria (lichenized Ascomycota) in the Beskid Sądecki Mts (West Carpathians, S Poland). – Polish Bot. J. 50(2): 163–184.
79. Kukwa M. 2005. Nowe stanowiska krasnorostu Hildenbrandtia rivularis na Pomorzu Gdańskim. – Acta Bot. Cassub. 5: 171–172.
80. Kukwa M. 2005. Nowe stanowisko Cymbalaria muralis w północnej Polsce. – Acta Bot. Cassub. 5: 149–150
81. Kukwa M., Zwolicki A. 2005. Stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych z Borów Tucholskich. –Acta Bot. Cassub. 5: 131–136.
82. Kukwa M. 2005. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część I. – Acta Bot. Cassub. 5: 95–111.
83. Kukwa M. 2005. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część II. Sorediowane i izydiowane porosty skorupiaste. – Acta Bot. Cassub. 5: 113–125.
84. Fałtynowicz W., Kukwa M. 2005. Lichenes Poloniae Exsiccati. Fasc. 2 (Nos. 26–50). – Acta Bot. Cassub. 5: 187–196.
85. Kukwa M. 2005. Notes on the chemistry and distribution of Lecanora rouxii (lichenized Ascomycota) in Poland. – Botanica Lithuanica 11(3): 161–166.
86. Kukwa M., Motiejūnaitė J. 2005. Notes on Haematomma ochroleucum and Lecanora thysanophora lichens in Lithuania. – Botanica Lithuanica 11(4): 247–249.
87. Afranowicz R., Augustyn A., Białokowska D., Białoń P., Borzyszkowska S., Brzeska M., Hajek B., Karpowicz A.-M., Kukwa M., Kurach E., Leszczyńska K., Liberacka M., Lisowski M., Naczk A. Suligowska A. 2006. Szata roślinna wybranych fragmentów doliny Wdy we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. – W: Sobisz Z. Różnorodność biologiczna. Flora i fauna, bioindykacja, ochrona przyrody, Słupsk-Ustka, s. 11–15.
88. Kukwa M. 2006. The lichen genus Lepraria in Poland. – Lichenologist 38(4): 293–305.
89. Kukwa M., Czarnota P. 2006. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland IV. – Herzogia 19: 11–123.
90. Borzyszkowska S., Brzeska M., Król B., Kuligowska M., Kukwa M., Lisowski M., Naczk A., Latoch J., Liberacka M., Kurach E. 2006. Flora wybranych torfowisk Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. – W: Szymczyk R., Marczak D., Pepłowska-Marczak D., Liśniański P. (red.). Materiały X Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników, Olsztyn 20–21 października 2006 r. Uniwersytet Warmińsko–Mazurski, Olsztyn, s. 20–25.
91. Kantvilas G., Kukwa M. 2006. A new species of Lepraria (lichenized Ascomycetes) from Tasmania’s wet forests. – Muelleria 23: 3–6.
92. Kukwa M. 2006. Notes on taxonomy and distribution of the lichen species Lepraria ecorticata comb. nov. – Mycotaxon 97: 63–66.
93. Kukwa M., Adamska E. 2006. Stanowiska dwóch interesujących gatunków grzybów naporostowych znalezionych na Peltigera ssp. w Polsce. – Fragm. Florist. Geobot. Polonica 13(1): 197–201.
94. Czarnota P., Guttová A., Halda J. P., Kukwa M., Liška J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D.,Vondrák J. 2006. Lišajníky zaznamenané počas 13. jarného stretnutia bryologicko-lichenologickej sekcie ČBSdní na exkurzii v Tematínskych vrchoch (Považský Inovec, Slovensko). – Bryonora 38: 26–39.
95. Flakus A., Kukwa M., Czarnota P. 2006. Some interesting records of lichenized and lichenicolous Ascomycota from South America. – Polish Bot. J. 51(2): 209–215.
96. Kukwa M., Szymczyk R. 2006. Stanowiska porostu Mycobilimbia epixanthoides (Ascomycota lichenisati) na północy Polski. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): 429–432.
97. Golubkov V. V., Kukwa M. 2006. A contribution to the lichen biota of Belarus. – Acta Mycol. 41(1): 155–164.
98. Miadlikowska J., Kauff F., Hofstetter V., Fraker E., Grube M., Hafellner J., Reeb V., Hodkinson B. P., Kukwa M., Lücking R., Hestmark G., Otalora M. G., Rauhut A., Büdel B., Scheidegger Ch., Timdal E., Stenroos S., Brodo I., Perlmutter G. B., Ertz D., Diederich P., Lendemer J. C., May P., Schoch C. L., A., Arnold E., Gueidan C., Tripp E., Yahr R., Robertson C., Lutzoni F. 2007 (‚2006‘). New insights into classification and evolution of the Lecanoromycetes (Pezizomycotina, Ascomycota) from phylogenetic analyses of three ribosomal RNA- and two protein-coding genes. – Mycologia 98(6): 1088–1103.
99. Buczyński P., Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Kukwa M. 2007. Walory przyrodnicze projektowanego rezerwatu „Torfowiska źródliskowe nad jeziorem Jaczno”. – W: Fałtynowicz Z., Rant-Tanajewska M., Świerubska T. (red.). XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Materiały konferencyjne „Parki krajobrazowe w krajowym systemie ochrony obszarowej (Szelment 28-29 września 2006)”. Stowarzyszenie miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”, Malesowizna–Turtul, s. 41–48 (opracowanie „Szata roślinna: rośliny i zbiorowiska; porosty; grzyby”).
100. Kukwa M., Diederich P. 2007. New records of leprarioid lichens from Luxembourg and France, with the first report of fertile Lecanora rouxii. – Bull. Soc. Nat. luxemb. 108 : 15–19.
101. Svoboda D., Czarnota P., Bouda F., Halda J. P., Liška J., Kukwa M., Müller A., Palice Z., Peksa O., Šoun J., Zelinková J., Vondrák J. 2007. Lišejníky zaznamenané během 13. jarního setkání bryologickolichenologické sekce ČBS na exkurzích v Bílých Karpatech a dalších lokalitách na JV Moravě. – Bryonora 39: 39–49.
102. Jabłońska A., Kukwa M. 2007. The lichen genus Ochrolechia in Poland. I. O. androgyna s.lat. and O. arborea – Herzogia 20: 13–27.
103. Kukwa M., Kowalewska A. 2007. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland V. Species mainly on Cladonia. – Herzogia 20: 199–207.
104. Czarnota P., Kukwa M. 2007. Rinodina griseosoralifera, a lichen species new to Western Carpathians. – Acta Mycol. 42(2): 287–290.
105. Kukwa M., Kubiak D. 2007. Six sorediate crustose lichens new to Poland. – Mycotaxon 102: 155–164.
106. Flakus A., Kukwa M. 2007. New species and records of Lepraria (Stereocaulaceae, lichenized Ascomycota) from South America. – Lichenologist 39: 463–474.
107. Kowalewska A., Kukwa M. 2007. Cladonia asahinae, lichen species overlooked in Poland. – Polish Bot. J. 52(2): 173–175.
108. Kukwa M. 2007. I Międzynarodowa Konferencja „Porosty Karpat. Stan poznania i perspektywy badań“ (Kraków, 24–26 września 2007). – Wiad. Bot. 51(3-4): 118–120.
109. Urbanavichus G., Motiejūnaitė J., Kukwa M., Urbanavichene I. 2007. Contribution to the biota of lichens and lichenicolous fungi of Murmansk Region (NW Russia). – Botanica Lithuanica 13(3): 197–202.
110. Kukwa M., Jabłońska A. 2007 (2006). Uzupełnienia do bioty porostowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” na Pomorzu Gdańskim. – Acta Bot. Cassub. 6: 173–177
111. Kukwa M. 2007 (2006). Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część III – Acta Bot. Cassub. 6: 141–152.
112. Czarnota P., Kukwa M. 2007 (2006). Lichenes Poloniae Exsiccati. Fasc. III (Nos. 51–75). Acta Bot. Cassub. 6: 179–188.
113. Syrek M., Kukwa M. 2008. Taxonomy of the lichen Cladonia rei and its status in Poland. – Biologia, Bratislava. 63(4): 493–497.
114. Kukwa M., Schiefelbein U., Czarnota P., Halda J., Kubiak D., Palice Z. & Naczk A. 2008. Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieża Primeval Forest in Poland. – Bryonora 41: 1–11.
115. Guttová A., Kukwa M., & Lackovičová A. 2008. Cyphelium notarisii (Tul.) Blomb. & Forssell. – W: Peksa O. (red.). Zajímavé lichenologické nálezy III (Interesting records of lichens, III). – Bryonora 41: 21.
116. Svoboda D., Bouda F., Halda J. P., Kukwa M., Liška J., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Szymczyk R. & Schiefelbein U. 2008. Lišejníky zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na exkurzích na vyškovsku na Moravě. – Bryonora 41: 12–20.
117. Motiejūnaitė J., Kukwa M. 2008. Pronectria minuta, a new lichenicolous ascomycete from Poland and Russia. – Mycotaxon 104: 229–234.
118. Czarnota P., Kukwa M. 2008. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. I. The genus Absconditella. – Folia Cryptog. Estonica 44: 1–7.
119. Czarnota P., Kukwa M. 2008. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. II. The genus Psilolechia. – Folia Cryptog. Estonica 44: 9–15.
120. Kukwa M., Jabłońska A. 2008. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VI. – Herzogia 21: 167–179.
121. Kukwa M. 2008. Monodictys epilepraria, a lichenicolous fungus new to Slovenia. – Herzogia 21: 233–234.
122. Kukwa M. 2008. The lichen genus Ochrolechia in Poland II. Sorediate taxa with variolaric acid – Herzogia 21: 5–24.
123. Kowalewska A., Kukwa M., Ostrowska I., Jabłońska A., Oset M. & Szok J. 2008. The lichens of the Cladonia pyxidata-chlorophaea group and allied species in Poland. – Herzogia 21: 61–78.
124. Oset M., Jabłońska A., Kukwa M. 2008. Distribution and ecology of the rare lichen species Cladonia stygia (Cladoniaceae, Ascomycota) in Poland. – Botanica Lithuanica 14(1): 43–48.
125. Kukwa M., Sohrabi M. 2008. Lepraria impossibilis new to Asia. – Graphis Scripta 20: 33–34.
126. Kubiak D., Kukwa M. 2008. Uzupełnienia do bioty porostowej miasta Olsztyna. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 15(1): 107–115.
127. Flakus A., Ahti T., Kukwa M., Wilk, K. 2008. New and interesting records of Cladonia and their lichenicolous fungi from the Andean cloud forest in Bolivia. – Ann. Bot. Fennici. 45: 448–454.
128. Śliwa L., Kukwa M. 2008. Calicium pinastri (lichenized ascomycota), a lichen species new to Poland. – Polish Bot. J. 53(2): 189–191.
129. Szymczyk R. & Kukwa M. 2008. Nowe dane do rozmieszczenia porostów Wysoczyzny Elbląskiej z historycznych zbiorów prof. T. Sulmy. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 289–297.
130. Kukwa M., Czarnota P. 2008. Nowe stanowiska Botryolepraria lesdainii (zlichenizowane Ascomycota) w Polsce. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 342–345.
131. Kukwa M., Jabłońska A. 2009. New records of two crustose sorediate lichens from central Europe. – Mycotaxon 107: 375–381.
132. Kukwa M., Flakus A. 2009. Lepraria glaucosorediata sp. nov. (Stereocaulacae, lichenized Ascomycota) and other interesting records of Lepraria. – Mycotaxon 108: 353–364.
133. Brzeska M., Afranowicz R., Borzyszkowska S., Kolanowska M., Król B., Kukwa M., Liberacka M., Ślęzak M. 2009. Interesujące gatunki roślin naczyniowych Doliny Czarnej Hańczy w Suwalskim Parku Krajobrazowym. – W: Ćwik A. Materiały XII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników, Iwonicz 23–26 października 2008. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 9–15.
134. Zhurbenko M. P., Kukwa M., M. Oset 2009. Roselliniella stereocaulorum (Sordariales, Ascomycota), a new lichenicolous fungus from the Holarctic. – Mycotaxon 109: 323–328.
135. Kukwa M. 2009. The lichen genus Ochrolechia in the Baltic countries. – Folia Cryptog. Estonica 46: 67–74.
136. Czarnota P., Kukwa M. 2009. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. III. Trapelia corticola and the genus Vezdaea. – Folia Cryptog. Estonica 46: 25–31.
137. Alstrup V., Kocourková J., Kukwa M., Motiejūnaitė J., Brackel von W., Suija A. 2009. The lichens and lichenicolous fungi of South Greenland. – Folia Cryptog. Estonica 46: 1–24.
138. Suija A., Czarnota P., Himelbrant D., Jüriado I., Kukwa M., Lõhmus P., Motiejūnaitė J. 2009. New Estonian records: lichenized and lichenicolous fungi. – Folia Cryptog. Estonica 46: 83–88.
139. Kukwa M., Flakus A. 2009. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VII. Species mainly from Tatra Mountains. – Herzogia 22: 191–211.
140. Kukwa M. 2009. The lichen genus Ochrolechia in Poland III with a key, and notes on some taxa. – Herzogia 22: 43–66.
141. Haji Moniri M., Kukwa M. 2009. Additions to the lichen biota of Iran. – Mycotaxon 110: 155–161.
142. Kukwa M. 2009. Ochrolechia aegaea and O. alaskana, two species with gyrophoric and variolaric acids in the cortex. – Graphis Scripta 21: 42–48.
143. Flakus A., Kukwa M. 2009. Additions to the biota of lichenized fungi of Poland. – Acta Mycol. Acta Mycol. 44(2): 249 – 257.
144. Jabłońska A., Oset M., Kukwa M. 2009. The lichen family Parmeliaceae in Poland I. The genus Parmotrema. – Acta Mycol. 44(2): 211 – 222.
145. Osyczka P., Kukwa M., Olech M. 2010. Notes on the lichen genus Lepraria from maritime (South Shetlands) and continental (Schirmacher and Bunger Oases) Antarctica – Polar Biol. 33(5): 627–634. (version on-line: DOI 10.1007/s00300-009-0738-7).
146. Kukwa M., Pérez-Ortega S. 2010. A second species of Botryolepraria from the Neotropics and the phylogenetic placement of the genus within Ascomycota. – Mycol. Progr. 9(3): 345–351 (on-line version: DOI 10.1007/s11557-009-0642-0).
147. Kukwa M., Zhurbenko M. P. 2010. Notes on the lichen genus Lepraria from the Arctic. Graphis Scripta 22: 3–8.
148. Kukwa M. 2010. Uzupełnienia do listy porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(1): 196–199.
149. Kubiak D., Szymczyk R., Zalewska A., Kukwa M. 2010. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów w północnej Polsce. Część I. Skorupiaste i łuseczkowate porosty sorediowane. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(1): 131–140.
150. Kukwa M., Czarnota P., Perz P. 2010. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VIII. – Herzogia 23(1): 111–119.
151. Stepanchikova I. S., Kukwa M., Kuznetsova K. S., Motiejūnaitė J., Himelbrant D. E. 2010. New records of lichens and allied fungi from the Leningrad Region, Russia. – Folia Cryptog. Estonica 47: 77–84.
152. Suija A., Czarnota P., Himelbrant D., Kowalewska A., Kukwa M., Kuznetsova E., Leppik E., Motiejūnaitė J., Piterāns A., Schiefelbein U., Skazina M., Sohrabi M., Stepanchikova I., Veres K. 2010. The lichen biota of three nature reserves in island Saaremaa, Estonia. – Folia Cryptog. Estonica 47: 85–96.
153. Czarnota P., Kukwa M. 2010. New and noteworthy lichenized and lichenicolous fungi from Latvia. – Botanica Lithuanica 16(1): 21–27.
154. Lazarus M., Borzyszkowska S., Kolanowska M., Król B., Kukwa M., Liberacka M., Ślęzak A., Wszałek-Rożek K. 2010. Flora roślin naczyniowych doliny Czarnej Hańczy w Suwalskim Parku Krajobrazowym na odcinku jezioro Hańcza – Turtul. – Parki Nar. Rez. Przyr. 29(4): 3–28.
155. Flakus A., Elix J. A., Rodriguez P., Kukwa M. 2011. New species and records of Lepraria (Stereocaulaceae, lichenized Ascomycota) from South America. – Lichenologist 43(1): 57–66.
156. Stepanchikova I. S., Himelbrant D. E., Kukwa M., Kuznetsova E. S. 2010. Additions to the lichen flora of the Gulf of Finland shore protected areas (within the limits of St. Petersburg). – Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii [Novitates Systematicae Plantarum non Vascularium (Academia Scientiarum Rossica)] 44: 237–244.
157. Oset M., Kukwa M. 2010. The lichen genus Pertusaria in Poland I. P. multipuncta and P. ophthalmiza. – Acta Mycol. 45(2): 231–238.
158. Flakus A., Kukwa M. 2011. Lepraria maderensis Kukwa & Flakus, a new lichen species containing gyrophoric and lecanoric acids. – Nova Hedwigia 92(1–2): 95–99.
159. Kukwa M. 2011. Botryolepraria neotropica found in the Paleotropics. – Graphis Scripta. 23: 8–9.
160. Jabłońska A., Palice Z., Kukwa M. 2011. Notes on sorediate Porpidia species with rusty coloured thallus from Czech Republic. – Bryonora 47: 8–13.
161. Kukwa M., Knudsen K. 2011. Notes on the identity of Chrysothrix populations (Arthoniales, Ascomycota) containing pinastric acid from southern and central California. Mycotaxon 116: 407–411. doi: 10.5248/116.407
162. Schmull M., Miadlikowska J., Pelzer M., Stocker-Wörgötter E., Hofstetter V., Fraker E., Hodkinson B. P., Reeb V., Kukwa M., Lumbsch H. T., Kauff F., Lutzoni F. 2011. Phylogenetic affiliations of members of the heterogeneous lichen-forming fungi of the genus Lecidea sensu Zahlbruckner (Lecanoromycetes, Ascomycota). – Mycologia 103(5): 983–1003.
163. Stepanchikova I. S., Himelbrant D. E., Kukwa M., Kuznetsova K. S. 2011. New records of lichens and allied fungi from the Leningrad Region, Russia. II. – Folia Cryptog. Estonica 48: 85–94.
164. Stepanchikova I. S., Schiefelbein U., Alexeeva N. M., Ahti T., Kukwa M., Himelbrant D. E., Pykälä J. 2011. Additions to the lichen biota of Berezovye Islands, Leningrad Region, Russia. – Folia Cryptog. Estonica 48: 95–106.
165. Flakus A., Oset M., Jabłońska A., Rodriguez Saavedra P., Kukwa M. 2011. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. 3. – Polish Bot. J. 56(2): 159–183.
166. Stepanchikova I. S., Kukwa M., Notov A. A., Himelbrant D. E. 2011. Novye dannye o likhenoflore Tverskoi Oblasti. – Vestnik Tverskoi Gosudarstvennogo Universiteta, Ser. Biologija i ekologija 23(20): 137–142.
167. Kukwa M., Zduńczyk A. 2011. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów z Pomorza Gdańskiego i terenów przyległych. – Acta Bot. Cassub. 10: 59–73.
168. Knudsen K., Flakus A., Kukwa M. 2012. A contribution to the study of Acarosporaceae in South America. – Lichenologist 44(2): 253–262. http://dx.doi.org/10.1017/S0024282911000703
169. Flakus A., Kukwa M. 2012. New records of lichenicolous fungi from Bolivia. – Opuscula Philolichenum 11: 36–48.
170. Flakus A., Rodriguez Saavedra P., Kukwa M. 2012. A new species and new combinations and records of Hypotrachyna and Remototrachyna. – Mycotaxon 119: 157–166. http://dx.doi.org/10.5248/119.157
171. Kukwa M. 2012. Typification of Lecanora expallens and L. expallens var. conizaea (Lecanorales, Ascomycota). – Mycotaxon 119: 197–200. http://dx.doi.org/10.5248/119.197
172. Kukwa M., Pietnoczko M., Czyżewska K. 2012. The lichen family Parmeliaceae in Poland II. The genus Cetrelia. – Acta Soc. Bot. Pol. 81(1): 43–52. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2012.007
173. Kukwa M., Etayo J., Flakus A. 2012. Plectocarpon stereocaulicola, a new lichenicolous fungus (Roccellaceae, Ascomycota) from Bolivia. – Lichenologist 44(4): 479–482. http://dx.doi.org/10.1017/S0024282912000151 doi:10.1017/S0024282912000151
174. Flakus A., Kukwa M. 2012. New species of lichenicolous fungi from Bolivia. – Lichenologist 44(4): 469–477. http://dx.doi.org/10.1017/S0024282912000059
175. Kukwa M. Bach K., Sipman H. J. M., Flakus A. 2012. Thirty-six species of the lichen genus Parmotrema (Lecanorales, Ascomycota) new to Bolivia. – Polish Bot. J. 57(1): 243–257.
176. Śliwa L., Kukwa M. 2012. New distribution data for sterile crustose lichens in the Polish Tatra Mts and its surroundings. – Polish Bot. J. 57(1): 259–278.
177. Kukwa M., Motiejūnaitė J. 2012. Revision of the lichen genera Cetrelia and Punctelia (Lecanorales, Ascomycota) in Lithuania with implications for their conservation. Herzogia 25(1): 5–14.
178. Kukwa M., Łubek A., Szymczyk R., Zalewska A. 2012. Seven lichen species new to Poland. – Mycotaxon 120: 105–118. http://dx.doi.org/10.5248/120.105
179. Zduńczyk Z., Dziedzic M., Kukwa M. 2012. The lichen genus Pertusaria in Poland II. Secondary chemistry of P. flavida. – Folia Cryptog. Estonica 49: 77–81.
180. Schiefelbein U., Czarnota P., Thüs H., Kukwa M. 2012. The lichen biota of the Drawieński National Park (NW Poland, Western Pomerania). – Folia Cryptog. Estonica 49: 59–71.

Książki i rozdziały w monografiach
1. Kukwa M. 2003. Lepraria Ach. – Liszajec. W: – W. Fałtynowicz (red), The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland – an annotated checklist: 171–174. Insytut Botaniki im. W. Szfera PAN, Kraków.
2. Fałtynowicz W., Kukwa M. 2007 (‚2006‘). Lista porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego. –Acta Bot. Cassub. Monogr. 2: 1–98.
3. Czyżewska K., Kukwa M. 2009. Lichenicolous fungi of Poland. A catalogue and key to species. – W: Mirek Z. (red.). Biodiversity of Poland 11: 1–133. W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences, Kraków.
4. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Kukwa M., Szydlarski M., Buczyński P., Buczyńska E., Przewoźny M., Lechowski L., Dominiak P., Zieliński S., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Radtke G., Jakubas D., Ciechanowski M. 2009. Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Rozdziały autorskie w tej pracy:
• Kukwa M. 2009. Materiał i metody. Badania bioty porostowej. – W: Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Kukwa M., Szydlarski M., Buczyński P., Buczyńska E., Przewoźny M., Lechowski L., Dominiak P., Zieliński S., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Radtke G., Jakubas D., Ciechanowski M. 2009. Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 35–36.
• Kukwa M. 2009. Biota porostowa. – W: Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Kukwa M., Szydlarski M., Buczyński P., Buczyńska E., Przewoźny M., Lechowski L., Dominiak P., Zieliński S., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Radtke G., Jakubas D., Ciechanowski M. 2009. Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 147–168.
• Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Kukwa M., Ciechanowski M. 2009. Prognozy zmian. – W: Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Kukwa M., Szydlarski M., Buczyński P., Buczyńska E., Przewoźny M., Lechowski L., Dominiak P., Zieliński S., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Radtke G., Jakubas D., Ciechanowski M. 2009. Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 303–309.
• Herbich J., Herbichowa M., Kukwa M., Ciechanowski M., Buczyński P., Zieliński S. 2009. Przedmioty ochrony i cele ochrony. – W: Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Kukwa M., Szydlarski M., Buczyński P., Buczyńska E., Przewoźny M., Lechowski L., Dominiak P., Zieliński S., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Radtke G., Jakubas D., Ciechanowski M. 2009. Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 311–314.
• Herbich J., Herbichowa M., Kukwa M., Ciechanowski M. 2009. Znaczenie rezerwatów w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. – W: Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Kukwa M., Szydlarski M., Buczyński P., Buczyńska E., Przewoźny M., Lechowski L., Dominiak P., Zieliński S., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Radtke G., Jakubas D., Ciechanowski M. 2009. Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 381–388.
5. Rutkowski P., Kolanowska M., Kukwa M. 2010. Botanical and mycological research in South America done by Gdańsk University staff and doctoral candidates. – In: Mirek Z., Flakus A., Krzanowski A., Paulo A., Wojtusiak J. The nature and culture of Latin America. Review of Polish studies. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 181–186.
6. Kubiak D., Kukwa M. 2011. Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) w lichenologii. – W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wydawnictwo Uiwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 176–190.
7. Kukwa M. 2011. The lichen genus Ochrolechia in Europe. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 309 ss.
8. Kukwa M., Herbichowa M. 2011. Porosty. – W: Herbich J., Herbichowa M. (red.). Przyroda rezerwatów Łebskie Bagno i Czarne Bagno. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 140–141.
9. Kukwa M. 2012. Chemical and molecular methods and their impact on the estimation of threat status of lichens in Poland. W: Lipnicki L. (red.). Protection of Lichens – Protected Lichens.

Redakcja książek
1. Kukwa M. (red.) 2005. Materiały VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników. Gdańsk, 23–24 października 2004 r. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Streszczenia
1. Kukwa M. 1998. Nowe stanowiska rzadkich gatunków porostów w Polsce północnej. – Materiały sympozjum i obrad sekcji 51. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 15-19 września, Gdańsk: 259.
2. Jando K., Kukwa M. 2000. Lichens and lichenicolous fungi of the ‘Mewia Łacha’ nature reserve in the mouth of Vistula river in northern Poland. – International Symposium of Young Lichenologists “Arctic-alpine flora. Protection of Lichens”, 6-12 sierpnia 2000, Apatity, Rosja: 75.
3. Kowalewska. A., Jando K., Kukwa M. 2000. Lichens and lichenicolous fungi of the projected nature reserve ‘Przyjaźń’, protecting the forest support surrounded by the cultivated fields (Kaszuby Lakes District, N. Poland). – W: International Symposium of Young Lichenologists “Arctic-alpine flora. Protection of Lichens”, 6–12 sierpnia 2000, Apatity, Rosja: 74.
4. Kukwa M. 2000. Lepraria Ach. and Leproloma Nyl. ex Crombie in Poland – the preliminary results. – W: The Fourth IAL Symposium ‘Progress and Problems in Lichenology in the Turn of the Millenium’, 3–8 September 2000, Barcelona, Spain: 83.
5. Kukwa M., Zwolicki A. 2000. Cladina, Cladonia and their lichenicolous fungi collected in 1930s. by Professor Tadeusz Sulma in Czywczyn Mountains (the Eastern Carpathians, Ukraine). – W: Materials of International Symposium of Young Lichenologists ‘Arctic-alpine flora. Protection of Lichens’, 6–12 sierpnia 2000, Apatity, Rosja: 76
6. Kowalewska A., Kukwa M. 2001. Rewizja porostów z grupy Cladonia chlorophaea w regionie gdańskim. – W: Botanika w dobie biologii molekularnej – materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 2001, Poznań: 173.
7. Kukwa M. 2001. Porosty z grupy Lepraria neglecta w Polsce. – W: Botanika w dobie biologii molekularnej – materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 2001, Poznań: 173.
8. Kukwa M. 2003. Rewizja porostów z rodzaju Lepraria (zlichenizowane Ascomycota) w Polsce. – W: Pomorski R. J., Pokryszko B., Tarnawski D. (red.). I Kongres Taksonomii Polskiej, Wrocław 18–21 września 2003. Genus (Suplement): 41–42.
9. Kukwa M. 2004. Lichen genus Lepraria in Poland. – W: Randlane T., Saag A. (red.). Lichens in Focus. Book of abstracts of the 5th IAL Symposium: 28.
10. Kukwa M. 2004. Sorediowane porosty skorupiaste z kwasem usninowym lub ksantonami na Pomorzu Gdańskim. – Wstępne wyniki badań. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr kultury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń - Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 127-128.
11. Augustyn A., Białoń P., Brzeska M., Karpowicz A.-M., Kukwa M., Suligowska A. 2004. Flora roślin naczyniowych wybranych projektowanych użytków ekologicznych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. – Materiały XXXIII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn, 7–8 maja 2004 r.: 28–29.
12. Afranowicz R., Augustyn A., Białkowska D., Borzyszkowska S., Brzeska M., Hajek B., Karpowicz A.-M., Kukwa M., Kurach E., Leszczyńska K., Liberacka M., Lisowski M., Naczk A. 2005. Zbiorowiska roślinne wybranych fragmentów doliny Wdy we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. – W: Materiały XXXIV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn, 6-7 maja 2005 r. Część 2. Nauki Biologiczne, Rolnicze i Techniczne: 33–34.
13. Kukwa M., Flakus A. 2007. Porosty z rodzaju Lepraria w Ameryce Południowej. – W: Mirek Z., Flakus A. (red.). Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków, 28–30 maja 2007: 33.
14. Jabłońska A., Syrek M., Kukwa M. 2007. Taksonomia i rozmieszczenie porostu Cladonia stygia w Polsce. – VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego „Uniwersalna klasyfikacja organizmów – wyzwanie dla taksonomii klasycznej i Molekularnej”. Wiechlice, 18–20 maja 2007: 13.
15. Kukwa M. 2007. Taksonomia, chemizm i rozmieszczenie porostów z rodzaju Ochrolechia w Polsce. – W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, pespektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3-8 września 2007: 129.
16. Szymczyk R., Kukwa M. 2007. Historyczne zbiory porostów z Wysoczyzny Elbląskiej prof. T. Sulmy – nowe dane do rozmieszczenia. – W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, pespektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3–8 września 2007: 130.
17. Syrek M., Jabłońska A., Kukwa M. 2007. Cladonia stygia – rozmieszczenie i wymagania siedliskowe w Polsce. – W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, pespektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3–8 września 2007: 130.
18. Kukwa M. 2007. Porosty z rodzaju Ochrolechia w Polskich Karpatach (Lichen genus Ochrolechia in Polish Carpathians). – W: Śliwa L. (red.). Lichens of the Carpathians. Knowledge and perspectives. I International Conference, Kraków, 24–26 September 2007.
19. Kukwa M. 2008. Taxonomical notes on sorediate species of the lichen genus Ochrolechia. – W: Saar I., Suija A. (red.). XVII Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists. Estonia. Saarema, Mändjala, 17–21 Septmember 2008. Abstracts: 9.
20. Flakus A., Jabłońska A., Kukwa M., Oset M., Rodrigez P., Śliwa L. 2010. The biological diversity of tropical South America: Bolivian lichens. – a case study. W: Kucharek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (red.). Proccedeing of the 55th meeting of the Polish Botanical Society ‘Planta in vivo, in vitro et in silico’, September 6–12, 2010, Warsaw, Poland. Acta Soc. Bot. Poloniae 79, Supl. 1: 66.
21. Flakus A., Jabłońska A., Kukwa M., Oset M., Rodrigez P., Śliwa L. 2010. Zróżnicowanie biologiczne Ameryki Południowej na przykładzie porostów Boliwii. – W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego ‘Planta in vivo, in vitro et in silico’, streszczenia referatów i plakatów. Warszawa, 6–12 września 2010. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa: 86.
22. Kukwa M. 2011. The lichen genus Ochrolechia in Europe. W: Adamonytė G., Motiejūnaitė J. (red.). Fungi and lichens in the Baltics and beyond. Programme and abstracts of XVIII Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists & Nordic Lichen Society Meeting. Lithuania, Dubingiai, September 19–23, 2011: 29
23. Kukwa M., Flakus A. 2012. Lichenicolous fungi from Bolivia, mainly from Andean forests. – W: The 7th International Association of Lichenology Symposium ‘Lichens: from genome to ecosystems in a changing world’, 9–13 January 2012, Chaophya Park Hotel, Bangkok, Thailand: 128.
24. Flakus A., Rodriguez P. S., Kukwa M. 2012. Genera Hypotrachyna and Remototrachyna in Bolivia. – W: The 7th International Association of Lichenology Symposium ‘Lichens: from genome to ecosystems in a changing world’, 9–13 January 2012, Chaophya Park Hotel, Bangkok, Thailand: 105.

zaloguj