KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr Renata Afranowicz-Cieślak
dr Renata Afranowicz-Cieślak
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: starszy wykładowca
Telefon: 58 523 6177
Nr pokoju: C-414
Konsultacje: wtorek, czwartek 10.00-13.00

Publikacje:
2001
1. Afranowicz R., Doborzyńska i in. 2001. Flora naczyniowa rezerwatu „Głazowisko Łopuchowskie” w Suwalskim Parku Krajobrazowym. - W: T. Wiszniowska, B. Borczyk (red.) Materiały V Przeglądu Działalności Stud. Kół nauk. Przyr., Wrocław, s. 15-19.
2002
2. Afranowicz R. 2002. Nowe stanowisko Wolffia arrhiza (L.) Wimm. na Żuławach Wiślanych. Acta Bot. Cass., 3: 105-108.
2004
4. Afranowicz R., Markowski R. 2004. Rośliny naczyniowe południowo-wschodniego obrzeża Zalewu Wiślanego (północna Polska). Acta Bot. Cassubica, 4: 161-186.
2005
5. Afranowicz R. 2005. Nowe stanowiska Ricciocarpos natans (L.) Corda (Hepaticopsida) na Żuławach Wiślanych. Acta Bot. Cass., 5: 159-162
6. Afranowicz R. 2005. Nowe stanowiska Wolffia arrhiza (L.)Horkel ex Wimm. Na Żuławach Wiślanych. Acta Bot. Cass., 5: 141-144.
7. Afranowicz R. 2005. Nowe stanowisko Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze na Żuławach Wiślanych. Acta Bot. Cass., 5: 127-130.
2006
8. Afranowicz R. 2006. Endangered and threatened rush plants in Żuławy Wiślane (northern Poland). Biodiversity Research Conservation 3-4: 395-396.
9. Afranowicz R., Augustyn A., Białkowska D., Białoń P., Borzyszkowska S., Brzeska M., Hajek B., Karpowicz A.M., Kukwa M., Kurach E., Leszczyńska K., Liberacka M., Lisowski M., Naczk A., Suligowska A. 2006. Szata roślinna wybranych fragmentów doliny Wdy we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. - W: Z. Sobisz (red.) Różnorodność biologiczna-flora i fauna, bioindykacja, ochrona przyrody. Akademia Pomorska, Słupsk, s. 11-15.
2007
10. Afranowicz R. 2007. Ginące i zagrożone rośliny wodne na Żuławach Wiślanych w świetle dotychczasowych badań. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 14(2): 319-335.
11. Afranowicz R. 2007. The diversity of contemporary plant cover of natural and artificial watercourses in an agricultural landscape in the Żuławy Wiślane Region (northern Poland). Mat. 1 st International Symposium „Flora, Vegetation and landscape of Pomerania“, Szczecin, s. 11.
12. Afranowicz R., Doborzyńska A. 2007. Nowe stanowisko Peplis portula L. i Glyceria declinata Breb. Na Pobrzeżu kaszubskim. Acta Bot. Cassubica, 6: 157-161.
13. Żółkoś K., Afranowicz R., Bloch-Orłowska J., Kozieł K. 2007. Distribution and the resources of Sea Holly (Eryngium maritimum L.) on the western shore of the Gulf of Gdańsk. Biodiv.Res.Conserv., 5-8: 55-60.
2009
14. Afranowicz R. 2009. Vegetation of watercourses and their margines under intense anthropopressure in the Żuławy Wiślane Region (Northern Poland). Roślinność cieków i ich obrzeży w warunkach silnej antropopresji na Żuławach Wiślanych (Północna Polska). Acta Bot. Cassubica, Monographiae 3, FRUG, Gdańsk, ss. 97.
15. Brzeska M., Afranowicz R., Borzyszkowska S., Kolanowska M., Król B., Kukwa M., Liberacka M., Ślęzak A. 2009. Interesujące gatunki roślin naczyniowych doliny Czarnej Hańczy w Suwalskim Parku Krajobrazowym. W: A. Ćwik (red.) Materiały XII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników: Iwonicz, 23-26 października 2008. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 9-15.
2010
16. Afranowicz R., Zgoda-Umlauft M. 2010. Rośliny naczyniowe obrzeży Wisły Królewieckiej i ujściowego odcinka Szkarpowy (Żuławy Wiślane). Acta Bot. Cassubica, 7-9: 7-31.
17. Lazarus M., Afranowicz R. 2010. Roślinność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły w obrębie Żuław Wiślanych (Polska północna). Część I. Zbiorowiska wodne i szuwarowe. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 361-376.
18. Żółkoś K., Afranowicz R., Bloch-Orłowska J., Minasiewicz J. 2010. Problems of metaplantation of protected species – a case study of Sea Holly (Eryngium maritimum L.) and Dark Red Helleborine (Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser. Baltic Coastal Zone 14:17-23.
2011
19. Afranowicz-Cieślak R. 2011. Udział i rola antropofitów we florze zadrzewień w rolniczym krajobrazie Żuław Wiślanych. Acta Botanica Silesiaca 6: 153-166.
20. Afranowicz-Cieślak R., Koziura A. 2011. Współczesne zbiorowiska wodne na Żuławach Wiślanych – zasoby, rozmieszczenie i zagrożenie. Acta Bot. Cassub. 10: 7-34.
21. Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K.,Olszewski T. S., Ciechanowicz W. 2011. Koncepcja powstającego Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”, jej wstępna realizacja oraz walor edukacyjny obiektu. Acta Bot. Cassub. 10: 35-49.
22. Lazarus M., Afranowicz R. 2011. Roślinność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły (Polska północna). Część II. Zbiorowiska łąkowe, ziołoroślowe, okrajkowe i zaroślowe. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(1): 101-118.
23. Olszewski T. S., Afranowicz-Cieślak R., Markowski R. 2011. Suaeda maritima (L.) Dumort. na Pomorzu Gdańskim. Acta Bot. Cassub. 10: 89-94.
24. Minasiewicz J., Borzyszkowska S., Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Afranowicz R. 2011. Population genetic structure of the rare species Eryngium maritimum L. (Apiaceae) in the Gulf of Gdańsk: implications for conservation and management. Biodiv. Res. Conserv. 24: 39-48.
25. Meissner W., Rowiński P., Kleinschmidt L., Antczak J., Wilniewczyc P., Betleja J., Maniarski R., Afranowicz-Cieślak R. 2012. Zimowanie ptaków wodnych na terenach
zurbanizowanych w Polsce w latach 2007–2009. Ornis Polonica 53: 249–273.

zaloguj