KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr Joanna Bloch-Orłowska
dr Joanna Bloch-Orłowska
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: asystent
Telefon: 58 523 6168
Nr pokoju: B-219
Konsultacje: środa, piątek 9.00-12.00
Zainteresowania:
torfowiska, zachowanie gatunków na skraju zasięgu geograficznego, przemiany szaty roślinnej, ochrona przyrody, gatunki inwazyjne
Główny obiekt badań: borealne gatunki torfowiskowe
Metody badawcze: geobotanika, ekologia populacyjna, stratygrafia

Publikacje:
1997
1. Bloch J. 1997. Flora roślin naczyniowych aktywnych zagłębień deflacyjnych Mierzei Łebskiej (północna Polska). [W:] Latowski K. (red.). Studia nad florą i fauną. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 31-36.
2000
2. Bloch J. i in. 2000. Flora naczyniowa rezerwatu “Buczyna na Łanioku” w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Białowieża, 19.3: 3-9.
3. Bloch J. i in. 2000. Materiały do flory Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Dobrzynki” na Pojezierzu Krajeńskim. Acta Bot. Cassub. 1: 44-55. Gdańsk, Bogucki Wyd. Nauk.
4. Cybulska A., Doborzyńska A., Fedorowicz M., Hirsz E., Jankowska J., Kowalewska A., Kukwa M., Sypniewski Z., Turek M., Turyn J., Afranowicz R., Bloch J. 2000. Chronione gatunki roślin wybranych fragmentów Pojezierza Iławskiego oraz Doliny Dolnej Wisły. W: XXIX Międzynarodowe Seminarium Kół studenckich, Olsztyn, s. 229-231
2001
5. Bloch J., Kruszelnicki J. 2001. Carex chordorrhiza. W: Polska Czerwona Księga Roślin. (red. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki). Kraków, s. 491-492.
6. Bloch J., Załuski T. 2001. Saxifraga hirculus. W: Polska Czerwona Księga Roślin. (red. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki). Kraków, s. 182-184.
2002
7. Bloch J., Ćwiklińska P. 2002. Nowe stanowisko wątlika błotnego Hammarbya paludosa (L.)O. Kuntze na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Bot. Cassub. 3: 113-116.
8. Bloch J., Żółkoś K., Szlachetko D.L. 2002. Walory przyrodnicze terenu projektowanego Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego (Gdynia)(komunikat). Biul. Ogr. Bot., 11: 143-145.
2004
9. Załuski T., Bloch-Orłowska J. 2004. Saxifraga hirculus L., skalnica torfowiskowa. W: Sudnik-Wojciechowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 9. Min. Środowiska, Warszawa, s. 180-183.
10. Markowski R., Żółkoś K., Bloch-Orłowska J. 2004. Salvinia natans (L.) All. na Pomorzu Gdańskim. AActa Bot. Cassub. 4: 187-196.
2005
11. Bloch-Orłowska J. 2005. Carex pauciflora Lightf. Na Pomorzu. Acta Bot. Cassub. 5: 71-76.
12. Bloch-Orłowska J. 2005. Nowe stanowisko Hammarbya paludosa (L.)Kuntze na Pomorzu Gdańskim. Acta Bot. Cassub. 5: 137-140.
13. Bloch-Orłowska J., Herbich M. 2005. Localities of Carex pauciflora Lighft. In Pomerania against the background of today habitat conditions ad stratigraphical investigations. W: The future of Polish mires (ed. L. Wołejko, J. Jasnowska). Wyd. AR w Szczecinie, s. 31-36.
14. Bloch-Orłowska J., Pisarek W. 2005. Rzadkie i zagrożone rosliny naczyniowe oraz mchy torfowiska „Zocie” na Pojezierzu Ełckim. Chr. Przyr. Ojcz., 61/3: 5-12.
15. Markowski R., Bloch-Orłowska J. 2005. Nowe stanowisko Carex bohemica Schreb. Na Pomorzu Gdańskim. Acta Bot. Cassub. 5: 151-154.
2006
16. Bloch-Orłowska J. 2006. Threat evaluation of carex chordorrhiza L.f. in northern Poland. Biodiv. Res. Conserv., 1-2: 190-192.
2007
17. Bloch-Orłowska J. 2007. Carex chordorrhiza (Cyperaceae) w Polsce Północnej-rozmieszczenie i aspekty ochrony. Fragm.Flor. Geobot. Polonica, 14(1): 75-90.
18. Bloch-Orłowska J. 2007. Decline in phytocoenotical scale in the margin of core geographical range – a case study of Carex chordorrhiza L.f. in Pomerania. Mat. 1 st International Symposium „Flora, Vegetation and landscape of Pomerania“, Szczecin, s. 11.
19. Bloch-Orłowska J. 2007. Torfowiska przejściowe. Przyroda Polska, 7: 10-11.
Markowski R., Bloch-Orłowska J., Żółkoś K. 2007.
20. Szata roslinna rezerwatu ścisłego „Wyspa na Jeziorze Przywidz“ (pojezierze Kaszubskie) i jej ochrona. Acta Bot. Cassub. 6: 71-84.
21. Żółkoś K., Afranowicz R., Bloch-Orłowska J., Kozieł K. 2007. Distribution and the resources of Sea Holly (Eryngium maritimum L.) on the western shore of the Gulf of Gdańsk. Biodiv. Res. Conserv., 5-8: 55-60.
22. Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Markowski R. 2007. Szata roślinna terenu rezerwatu „Mechelińskie Łąki“ w warunkach stałej antropopresji. Acta Bot. Cassub. 6: 107-120.
2008
23. Żółkoś K., Bloch-Orłowska J. 2008. Założenia teoretyczne prawnej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych a ich realizacja na przykładzie rezerwatu „Mechelińskie Łąki“ (Północna Polska). Materiały konferencyjne. Konferencja popularno-naukowa“Ochrona gatunkowa i co dalej?“. Warszawa 15-16.03.2008. s. 20-24.
2009
24. Bloch-Orłowska J. 2009. Distribution, threat and legal protection status of selected boreal Carex species (Cyperaceae) in the Pomorze Gdańskie Region (N Poland). W: Z. Mirek & A. Niekiel (eds) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, s. 95-102.
25. Dziedzic J., Markowski R., Żółkoś K., Bloch-Orłowska J. 2009. Jezioro Karaś. W: Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. (pr. Zb. Hołdyński Cz., krupa M. red.). Wyd. mantys, Olsztyn, s. 157-160.
2010
26. Bloch-Orłowska J., Herbichowa M. 2010. Stratygraficzne cechy osadów na współczesnych stanowiskach Carex chordorrhiza L. f. na Pomorzu. Acta Bot. Cassub. 7-9: 123-145.
27. Bloch-Orłowska J., Żółkoś K., Markowski R. 2010. Szata roślinna terenu rezerwatu „Parów Węgry” (Pojezierze Iławskie) i jej ochrona. Acta Bot. Cassub. 7-9: 79-97.
28. Żółkoś K., Afranowicz R., Bloch-Orłowska J., Minasiewicz J. 2010. Problems of metaplantation of protected species – a case study of Sea Holly (Eryngium maritimum L.) and Dark Red Helleborine (Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser. Baltic Coastal Zone 14:17-23.
2011
29. Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K.,Olszewski T. S., Ciechanowicz W. 2011. Koncepcja powstającego Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”, jej wstępna realizacja oraz walor edukacyjny obiektu. Acta Bot. Cassub. 10: 35-49.
30. Minasiewicz J., Borzyszkowska S., Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Afranowicz R. 2011. Population genetic structure of the rare species Eryngium maritimum L. (Apiaceae) in the Gulf of Gdańsk: implications for conservation and management. Biodiv. Res. Conserv. 24: 39-48.


Wyjazdy i Staże Zagraniczne

2003 r. - dwutygodniowy staż z zakresu wykorzystania metody elektroforezy białek w laboratorium Departament of Ecology Lund University w Szwecji, pod opieką prof. Mikaela Hédrena

Granty Naukowe

Granty KBN:
1998-2001 - „Rozmieszczenie, zasoby oraz ochrona zagrożonych gatunków roślin, porostów i grzybów makroskopowych Pomorza Gdańskiego”; (jedna z wykonawców)
2001 r. - „Fitocenotyczno-ekologiczna amplituda Carex chordorrhiza, Carex pauciflora i Saxifraga hirculus oraz kształtowanie się zagęszczenia ich populacji na tle zróżnicowania warunków środowiskowych”; (kierownik projektu)
Granty BW:
2001 r. „Reliktowość stanowisk wybranych gatunków borealnych na Pomorzu w świetle siedliskowo-botanicznych cech złoża torfowego”; (współwykonawca)
2003 r. -„Ocena zróżnicowania genetycznego, wielkości populacji oraz warunków występowania jako podstawa planowania działań ochronnych dla zagrożonych gatunków na przykładzie Carex chordorrhiza”.; (współwykonawca)
Granty WFOŚ:
2002 r. - Skala ekologiczno-fitocenotyczna i stan zachowania wybranych torfowiskowych gatunków borealnych na Pomorzu Gdańskim; (współwykonawca)
2006 r. - "Mikołajek nadmorski - Wizytówka Województwa Pomorskiego”; (współwykonawca)
2006 r. - Wypracowanie metod czynnej ochrony zagrożonych populacji mikołajka nadmorskiego (Eryngium maritimum) – symbolu polskiego wybrzeża; (współwykonawca)

Udział w zjazdach i Konferencjach

1997 r. - „Przegląd Działalności Studenckich Kół Naukowych - Poznań 1997”; poster: Bloch J., Hirsz E., Jando K. Flora roślin naczyniowych aktywnych zagłębień deflacyjnych Mierzei Łebskiej (północna Polska)
2001 r. - XXXII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych, Bolestraszyce; referat: Bloch J. Informacja o stanie zaawansowania prac przy tworzeniu Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego
2001 r. „Botanika w dobie biologii molekularnej”, 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań;
- poster: Bloch J. Stan zachowania wybranych, ginących gatunków borealnych na Pomorzu.
- poster: Markowski R., Żółkoś K., Bloch J. Osobliwości szaty roślinnej faunistycznego rezerwatu przyrody „Jezioro Karaś” (Pojezierze Iławskie).
2002 r. - sesja naukowa „Ogrody Botaniczne w XXI wieku”, Olsztyn;
- referat: Bloch. J. Plany rozwojowe Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego (Gdynia)
2002 r. - XXXIII Zjazd Poskich Ogrodów Botancznych, Poznań-Kórnik;
- poster: Bloch J., Żółkoś K., Szlachetko D. L. Walory przyrodnicze terenu projektowanego Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego.
2003 r. - „Przyszłość torfowisk Polski”, Szczecin;
- poster: Bloch-Orłowska J., Herbichowa M. Stanowiska Carex pauciflora Light. na Pomorzu w świetle obecnych warunków występowania gatunku oraz wyników badań stratygraficznych.
2004 r. - „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr kultury”, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz;
 referat: Bloch-Orłowska J., Minasiewicz J. Ocena zagrożenia genetycznego populacji Carex chordorrhiza L.f. na skraju i w obrębie zwartego zasięgu geograficznego w Polsce Północnej.
2005 r. - „Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej”, Konferencja naukowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Poznań.;
poster: Bloch-Orłowska J. Ocena zagrożenia i aspekty ochrony Carex chordorrhiza L.f. w strefie wygasania zasięgu w Polsce Północnej.
2005 r. - „Współczesne kierunki badań botanicznych”, Ogólnopolska konferencja naukowa, Gdańsk, dedykowana prof. dr hab. Hannie Piotrowskiej;
- referat: Bloch-Orłowska J. Kurczenie się zasięgu geograficznego Carex chordorrhiza L.f. w Polsce Północnej.
- poster: Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Markowski R. Szata roślinna terenu „Mechelińskie Łąki” w warunkach stałej antropopresji.
2006 r. - „Rzadkie, ginące i reliktowe gatunku roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski”, Kraków 30-31 maja 2006 r.;
poster: Bloch-Orłowska J. Wybrane borealne gatunki z rodzaju Carex na Pomorzu Gdańskim - warunki występowania, zagrożenie i ochrona.
poster: Żółkoś K., Afranowicz R., Minasiewicz J., Boch-Orłowska J. Problemy metaplantacji gatunków chronionych na przykładzie Eryngium maritimum i Epipactis atrorubens.

Nagrody i stypendia

1. 2003 r. - The Swedish Institute, ‘The New Visby Programme’
2. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Studium ekologiczno-fitogeograficzne Carex chordorrhiza L.f. w strefie wygasania zasięgu geograficznego” Rada Instytutu Biologii, wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, 09.12.2005.

Inne formy działalności

Redaktor naczelna Acta Botanica Cassubica i Acta Botanica Cassubica, Monographiae

zaloguj