KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr Marta Kras
dr Marta Kras
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 58 523 61 69
Nr pokoju: C/144
Konsultacje: poniedziałek: 11:00-14:00; czwartek: 09:00-12:00.
Zainteresowania:
Taksonomia Orchidaceae, zwłaszcza gatunków rosnących na kontynencie afrykańskim.
Główny obiekt badań: podplemię Habenariinae Benth.
Metody badawcze: taksonomia klasyczna, biogeografia kladystyczna.

Publikacje:
2003
1. Kras–Łapińska M. 2003. Problemy klasyfikacji rodzaju Habenaria Willd. (Orchideae, Orchidaceae). Genus (Supplement): 37–39.
2. Szlachetko D.L., Kras-Łapińska M. 2003. Habenariinae (Orchidaceae, Orchidoideae) – Contributions to the Revision of the Subtribe (1). Die Orchidee 54(1): 84-87.
3. Szlachetko D.L., Kras-Łapińska M. 2003. Materiaux pour la revision de Habenaria (Orchidaceae, Orchidoideae).1. Richardiana, 3(3): 136-143.
2004
4. Szlachetko D.L., Sawicka M., Kras-Łapińska M. 2004. Flore du Gabon. Orchidaceae I. MNHN, 36, Paris, ss. 231.
5. Szlachetko D.L., Sawicka M., Kras-Łapińska M. 2004. Flore du Gabon. Orchidaceae II. MNHN, 37, Paris, ss. 235-508.
2006
6. Szlachetko D.L., Kras M. 2006. Notes sur le genre Plantaginorchis (Orchidaceae, Orchidoidae, Habenariinae). Richardiana 6(1): 31-32.
7. Szlachetko D.L., Kras M. 2006. Notes sur le genre Habenella. Richardiana 6(1): 33-39.
8. Szlachetko D.L., Kras M. 2006. Materiaux pour la revision taxinomique de Habenaria Willdenow (Orchidaceae, Orchidoideae). Richardiana 6(1): 40-43.
9. Szlachetko D.L., Kras M., Mytnik J. 2006. Materiaux pour la revision taxinomique du compexe Brachycorythis (Orchidaceae, Orchidoideae). Richardiana 6(2): 72-90.
10. Szlachetko D.L., Kras M. 2006. Materiaux pour la revision des Habenariinae (Orchidaceae, Orchidoideae) 6. Richardiana 6(3): 139-146.
11. Szlachetko D.L., Kras M. 2006. Materiaux pour la revision des Habenariinae (Orchidaceae, Orchidoideae). 7. Richardiana 6(4): 178-179.
12. Szlachetko D.L., Kras M. 2006. Materiaux pour la revision taxinomique de Habenaria (Orchidaceae, Orchidoideae) 8. Richardiana 6(4): 196-197.
2007
13. Mytnik-Ejsmont J., Kras M. 2007. Rozmieszczenie przedstawicieli podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Orchidaceae) w Ameryce Południowej. Mat. Ogólnopol. Konf. „Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej“, Inst. Bot. PAN, Kraków. S. 29.
14. Szlachetko D.L., Kras M. 2007. Contribution a la revision generique de Bulbophyllinae (Epidendroideae). 5 – Tripudianthes (Seidenfaden) Szlachetko & Kras. Richardiana 7(2): 94-96.
2008
15. Kras M., Szlachetko D.L. 2008. Four new species of Bilabrella (Orchidaceae, Habenariinae) from Africa. Polish Bot. Journ. 53(2): 97-101.
16. Kras M., Szlachetko D.L. 2008. Platycoryne lisowskiana sp. nov. (Orchidaceae, Orchidoideae) a new species from Central African Republic. Polish Bot. Journ. 53(2): 103-104.
2009
17. Margońska H.B., Kras M., Sawicka M. 2009. New records of Habenaria tahitensis Nadeaud for French Polynesia. Ann. Naturhist. Mus. Wien.: 260-261.
18. Kras M., Szlachetko D.L. 2009. Materials to the revision of Habenariinae (Orchidaceae, Orchidoideae). 9. Richardiana 9(4): 157-160.
2010
19. Kras M., Margońska H.B. 2010. A new taxon of Habenaria (Orchidaceae, Habenariinae) from Tahiti. Ann. Naturhist. Mus. Wien.: 171-173.
20. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Kras M., Rutkowski P., Baranow P., Górniak M. 2010. Contribution to the Orchid Flora of West-Central Africa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ss. 389.
2013
21. Kras M., Szlachetko D.L. 2013. The genus Bilabrella Lindl. (Orchidaceae, Habenariinae): general characteristic and research history of the genus. Biodiv. Res. Conserv. 32: 9-24.
2014
22. Kolanowska M., Szlachetko D.L., Kras M. 2014. Synopsis of the Genus Psilochilus (Orchidaceae) in Colombia. Syst. Bot. 39(3): 750-758.
2015
23. Kolanowska M., Kras M., Mystkowska K., Olędrzyńska N. 2015. Two New Species of Psilochilus (Orchidaceae-Vanilloideae-Triphorinae) from Panama and Venezuela. Phyton 55(1): 31-39.
24. Kolanowska M., Kras M., Szlachetko D.L. 2015. A new spurless Habenella species (Orchidaceae) from Nepal. Polish Bot. Journ. 60(1): 1- …. DOI 10.1515/pbj-2015-0003.
25. Habenaria pseudofillifera, a new orchid species from China. Ann. Bot. Fenn. 52: 365-368.
26. Kolanowska M., Mystkowska K., Kras M., Konowalik K. Evolution of the climatic tolerance and postglacial range changes of the most primitive orchids (Apostasioideae) within Sundaland, Wallacea and Sahul. PeerJ 4:e2384; DOI 10.7717/peerj.2384.
27. Kujawa K., Orczewska A., Kras M., Kujawa A., Nyka M., Bohdan A. 2017. Znaczenie drzew i krzewów na terenach nieleśnych. Czy wolno nam liberalizować zasady wycinki drzew i krzewów? Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań (on line)

WYJAZDY I STAŻE ZAGRANICZNE
1. 01.-30.05.2003. – pobyt na stażu w Botanical Museum, Kopenhaga (Dania) w ramach programu IHP fundowanego przez Komitet Europejski w Copenhagen Biosystematics Centre (COBICE).
2. 07.-14.12.2004. pobyt na stażu w Jardin Botanique National de Belgique (Meise) oraz Universite Libre de Bruxelles (Belgia) w ramach projektu Centrum Doskonałości BioMoBil
3. 05.-26.11.2005. – badania materiałów zielnikowych oraz literaturowe w Royal Botanic Gardens Kew, Londyn (Wielka Brytania), grant MNiSW 2P04C 56 27.
4. 01.-31.05.2006. – badania materiałów zielnikowych i literaturowe w Royal Botanic Gardens Kew oraz British Museum, Londyn (Wielka Brytania), grant MNiSW 2P04C 56 27.
5. 01.-30.09.2006. – badanie materiałów zielnikowych i literaturowe w Naturshistorisches Museum Wien oraz Universität Wien, Wiedeń (Austria) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (Synthesis AT-TAF 1703).
6. 01.-28.02.2007. – badanie materiałów zielnikowych i literaturowe w Royal Botanic Gardens Kew, Londyn (Wielka Brytania), grant MNiSW 2P04C 56 27.

GRANTY NAUKOWE:
1. Grant MNiSW 2P04C 56 27 (2004-2007) „Rewizja taksonomiczna rodzaju Bilabrella Linddl. (= Habenaria Willd., sekcja Replacatae Kraenzl.), (Orchidaceae)” (wykonawca).

UDZIAŁ W ZJAZDACH I KONFERENCJACH
1. 18.21.09.2003. – udział w zjeździe I Kongres Taksonomii Polskiej we Wrocławiu - wystąpienie posterowe pt. „Problemy klasyfikacji rodzaju Habenaria Willd. (Orchideae, Orchidaceae).”
2. 05. 2004. – udział w VI Warsztatach Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego we Włodzimierzowi, wystąpienie posterowe
3. 15-16.09.2005 – udział w konferencji naukowej dedykowanej Prof. dr. hab. W. Żukowskiemu w Poznaniu pt. „Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej” – wystąpienie posterowe pt. „Flora storczykowatych (Orchidaceae) Gabonu”
4. 28-30.05.2007 – udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej” w Krakowie (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN) – wystąpienia posterowe pt. „Rozmieszczenie przedstawicieli podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Orchidaceae) w Ameryce Południowej".
5. 30.05.-02.06.2011 - udział w zjeździe II Kongres Taksonomii Polskiej w Lasocinie - wystąpienie posterowe z Aleksandrą Matuszkiewicz "Polityka, turystyka i inne nietaksonomiczne czynniki wpływające na stopień poznania bioróżnorodności flory storczyków Afryki" oraz Aleksandrą Naczk "Status taksonomiczny rodzaju Habenaria Willd. (Orchidaceae) jako przykład wkładu taksonomii w poznanie bioróżnorodności flory storczykowatych na świecie".
6. 03.2014. - udział w II Konferencji Dydaktycznej „Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność” - Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Polska.

NAGRODY I STYPENDIA:
1. Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za publikację Szlachetko D.L., Sawicka M., Kras-Lapińska M., „Flore du Gabon, Orchidaceae” I-II. 01.10.2004.
2. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Rewizja systematyczna rodzaju Bilabrella Lindl. (=Habenaria Willd. sekcje Replicatae Kraenzl. i Bilabrellae Kraenzl.), Rada Instytutu Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 11.12.2008.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI:
Sekretarz redakcji Acta Botanica Cassubica i Acta Botanica Cassubica, Monographiae.

zaloguj