KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr Agnieszka Jabłońska
dr Agnieszka Jabłońska
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: referent techniczny
Telefon: 58 523 6169
Nr pokoju: C/144

Publikacje:
2006
1. Kukwa, M., Jabłońska, A. 2006. Uzupełnienie do bioty porostowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” na Pomorzu Gdańskim. Acta Botanica Cassubica: 173-177.
2007
2. Kukwa M., Jabłońska A., Syrek M. 2007. Distribution and ecology of a rare lichen species Cladonia stygia in Poland. Botanica Lithuanica 14(1): 42-48.
3. Jabłońska A., Kukwa M. 2007. The lichen genus Ochrolechia in Poland. I. Ochrolechia androgyna s.lat. and Ochrolechia arborea – Herzogia 20:13-27.
4. Jabłońska, A. 2007. The lichen genus Porpidia in Poland. I. P. cinereoatra and P. crustulata – Herzogia 20:41-49.
2008
5. Kukwa M., Jabłońska A. 2008. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VI. – Herzogia 21: 167–179.
6. Kowalewska A., Kukwa M., Ostrowska I., Jabłońska A., Oset M. & Szok J. 2008. The lichens of the Cladonia pyxidata-chlorophaea group and allied species in Poland. – Herzogia 21: 61–78.
2009
7. Kukwa M., Jabłońska A. 2009. New records of two crustose sorediate lichens from central Europe. Mycotaxon 107: 375-381.
8. Jabłońska A., Oset M., Kukwa M. 2009 Notes on Parmotrma species in Poland. Acta Mycologica 44(2): 211-222.
9. Jabłońska A. 2009. The lichen genus Porpidia in Poland II. Species with soredia – Herzogia 22: 135–146.
2010
10. Jabłońska A. 2010. The lichen genus Porpidia in Poland III. – Herzogia 23(2): 217–228.
11. Flakus A., Jabłońska A., Kukwa M., Oset M., Rodrigez P., Śliwa L. 2010. The biological diversity of tropical South America: Bolivian lichens. – a case study. W: Kucharek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (red.). Proccedeing of the 55th meeting of the Polish Botanical Society ‘Planta in vivo, in vitro et in silico’, September 6–12, 2010, Warsaw, Poland. Acta Soc. Bot. Poloniae 79, Supl. 1: 66.
12. Flakus A., Jabłońska A., Kukwa M., Oset M., Rodrigez P., Śliwa L. 2010. Zróżnicowanie biologiczne Ameryki Południowej na przykładzie porostów Boliwii. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego ‘Planta in vivo, in vitro et in silico’, streszczenia referatów i plakatów. Warszawa, 6–12 września 2010. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa: 86.
2011
13. Jabłońska A., Palice Z., Kukwa M. 2011. Notes on sorediate Porpidia species with rusty coloured thallus from Czech Republic. – Bryonora 47: 8-13.
14. Flakus A., Oset M., Jabłońska A., Rodriguez P. S., Kukwa M. 2011. Contribution to knowledge of the lichen biota of Boliwia 3. – Polish Botanical Journal 56(2): 159–183.

Wyjazdy, staże krajowe i zagraniczne
1. 10-17.08.2007 – Nornic Lichen Socjety, Finlandia, Lammi
2. 16-21.02.2010 – University of Helsinki, Finlandia, Helsinki
3. 17-20.04.2009 –Young lichenologists’ workshop, Vácrátót, Węgry

Udział w konferencjach naukowych
1. XXII Zjazd Lichenologów Polskich “Porosty w czasie i przestrzeni, taksonomia, rozmieszczenie i zagrożenia”, Schodno, 11-16 września 2006 (referat).
2. VIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego “Uniwersalna klasyfikacja organizmów – wyzwanie dla taksonomii klasycznej i molekularnej”, Wiechlice, 18-20 maja 2007 (wystąpienia posterowe).
3. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy”, Szczecin, 03-08 września 2007– (referat).
4. XXIII Zjazd Lichenologów Polskich „Ostoje porostów w Polsce”, 16-21 września 2008, Karpacz, Karkonoski Park Narodowy (referat).
5. Vácrátót Young lichenologists’ workshop, Vácrátót, Węgry 17-20 kwietnia 2009, (wystąpienia posterowe).
6. III Regionalnym Seminarium Doktoranckim, UMK Toruń, 23-24 października 2009 (wystąpienia posterowe).

Projekty badawcze
1. Badania porównawcze wybranych grup porostów (grupa Cladonia chlorophaea, rodzaje Porpidia, Stereocaulon i Ochrolechia). – grant BW
2. Porosty z rodzaju Porpidia w Polsce – studium ekologiczno-taksonomiczne - finansowany, nr N N303 342635
3. „Zróżnicowanie biologiczne tropikalnej Ameryki Południowej na przykładzie porostów Boliwii”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

zaloguj