KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr Magda Lazarus
dr Magda Lazarus
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: adiunkt
Nr pokoju: C-415
Konsultacje: poniedziałek 9.00-12.00, wtorek 8.30-11.30

Publikacje:
2006
1. Afranowicz R., Augustyn A., Białkowska D., Białoń P., Borzyszkowska S., Brzeska M., Hajek B., Karpowicz A.M., Kukwa M., Kurach E., Leszczyńska K., Liberacka M., Lisowski M., Naczk A., Suligowska A. 2006. Szata roślinna wybranych fragmentów doliny Wdy we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. W: Różnorodność bilogiczna-flora i fauna, bioindykacja, ochrona przyrody. Akademia Pomorska, Słupsk, s. 11-15.
2. Borzyszkowska S., Brzeska M., Król B., Kuligowska M., Kukwa M., Lisowski M., Naczk A., Latoch J., Liberacka M., Kurach E. 2006. Flora wybranych torfowisk Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. Mat. X Ogólnopolskiego Przegl. Dział. Kół Nauk. Przyr., s.20-25.
3. Gbur E., Włodarczyk Ł., Socha K., Pajewska J., Skurzyński P., Borzyszkowska S., Naczk A., Brzeska M. 2006. Warunki środowiskowe i roślinność na torfowisku Lemana (Piaszno k. Tuchomia). W: Młodzież akademicka wobec wyzwań współczesności. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 115-120.
4. Socha K., Włodarczyk Ł., Gbur E., Brzeska M., Skurzyński P., Borzyszkowska S., Pajewska J., Naczk A. 2006. Roślinność śródpolnych oczek okolic Piaszna. W: Młodzież akademicka wobec wyzwań współczesności. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 109-114.
2009
5. Brzeska M., Afranowicz R., Borzyszkowska S., Kolanowska M., Król B., Kukwa M., Liberacka M., Ślęzak A. 2009. Interesujące gatunki roślin naczyniowych doliny Czarnej Hańczy w Suwalskim Parku Krajobrazowym. - W: A. Ćwik (red.) Materiały XII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników: Iwonicz, 23-26 października 2008. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 9-15.
2010
6. Lazarus M., Markowski R. 2010. Florystyczna różnorodność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły (Żuławy Wiślane). Acta Bot. Cassubica, 7-9: 33-54.
7. Lazarus M., Afranowicz R. 2010. Roślinność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły w obrębie Żuław Wiślanych (Polska północna). Część I. Zbiorowiska wodne i szuwarowe. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 361-376.
8. Lazarus M., Borzyszkowska S., Kolanowska M., Król B., Kukwa M., Liberacka
M., Ślęzak A., Wszałek-Rożek K. 2010. Flora roślin naczyniowych doliny
Czarnej Hańczy w Suwalskim Parku Krajobrazowym na odcinku jezioro Hańcza -
Turtul. Parki nar. Rez. Przyr. 29 (4): 3-28.
2011
9. Lazarus M., Afranowicz R. 2011. Roślinność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły (Polska północna). Część II. Zbiorowiska łąkowe, ziołoroślowe, okrajkowe i zaroślowe. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(1): 101-118.

zaloguj