KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr hab. prof. UG Maria Herbich
dr hab. prof. UG Maria Herbich
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: pracownik emerytowany
Telefon: 58 523 6176
Nr pokoju: C-426
Zainteresowania:
Flora i roślinność torfowisk, jej współczesne i historyczne przemiany, ekologiczne uwarunkowania rozwoju torfowisk, metodyka ich ochrony.

Publikacje:
1995
1. Herbichowa M., Herbich J. 1995 Changes in vegetation of Polish coastal pine forests as a result of recreation impact. In: van Dijk H.W.J. (ed.); Management and Preservation of Coastal Habitats. Proceedings of a Multidisciplinary Workshop in Jastrzębia Góra, Poland. Wyd. EUCC Holandia, s. 133-141.
1996
2. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., 1996 Kartograficzna rekonstrukcja dawnej roślinności rzeczywistej na podstawie zdjęć lotniczych i modelowania warunków wodnych. „Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych”; Gdańsk-Starbienino, 16-18 maja 1996. Mat. konf.: 73.
3. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., 1996, Kartograficzna rekonstrukcja dawnej roślinności rzeczywistej na podstawie zdjęć lotniczych i modelowania warunków wodnych. W: M. Kistowski (red.); Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Problemy Ekologii Krajobrazu 2: 81-83.
4. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., 1996, Problemy aktywnej ochrony szaty roślinnej zmienionych torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów województwa gdańskiego. „Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych”; Gdańsk-Starbienino, 16-18 maja 1996. Mat. konf.: 33 (abstrakt).
5. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., 1996, Problemy aktywnej ochrony szaty roślinnej zmienionych torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów województwa gdańskiego. W: M. Kistowski (red.); Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Problemy Ekologii Krajobrazu 2: 88-94.
6. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., 1996, Problemy i program czynnej ochrony oraz restytucji zbiorowisk leśnych na podłożu torfowym (na przykładzie wybranych rezerwatów Pojezierza Kaszubskiego). Kollokwium nauk. "Problemy ochrony i urządzania biocenoz leśnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Ojcowski PN 10-12.09.1990.
7. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., 1996, Prognozowanie zmian roślinności mokradeł i torfowisk na podstawie numerycznego modelowania warunków wodnych. „Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych”; Gdańsk-Starbienino, 16-18 maja 1996. Mat. konf.: 75.
8. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., 1996, Prognozowanie zmian roślinności obszarów podmokłych na podstawie numerycznego modelowania warunków wodnych. W: M. Kistowski (red.) Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Problemy Ekologii Krajobrazu 2: 84-87.
9. Herbichowa M., Herbich J. 1996, Głos w dyskusji „czym jest a czym nie jest renaturyzacja”.
10. Przegląd Przyrodniczy VII, 3-4: 109-112.
11. Herbichowa M., Herbich J., Herbich P. 1996, Koncepcje renaturyzacji szaty roślinnej torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów regionu gdańskiego. Przegl. Przyrodn., VII, 3-4: 95-108.
1997
12. Markowski R., Herbichowa M., Herbich J. 1997, Dr Jadwiga Stasiak (9.I.1942-22.XII.1996). Wiad. Bot. 41(3/4): 79-82.
13. Herbichowa M. 1997, Rozwój, współczesna roślinność oraz problemy ochrony torfowisk bałtyckich. W: W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (red.), Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. Materiały z sympozjum. Gdańsk, 28-30 września 1995 r. Wyd. Naukowe Boguccy, Poznań, s. 125-134.
1998
14. Herbichowa M., Markowski R. 1998, Pobrzeże Kaszubskie. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 95-104.
15. Herbichowa M. 1998, Ekologiczne studium rozwoju torfowisk wysokich właściwych na przykładzie wybranych obiektów z środkowej części Pobrzeża Bałtyckiego. Wyd. UG, ss. 119.
16. Herbichowa M. 1998, Inicjalne torfowiska w zagłębieniach międzywydmowych w Białogórze. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 217-221.
17. Herbichowa M. 1998, Torfowiska kotłowe i stanowisko Carex chordorrhiza w Żurominie. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 209-212.
18. Herbichowa M. 1998, Torfowiska Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 199-208.
19. Herbichowa M. 1998, Współczesna roślinność i problemy ochrony torfowisk wysokich właściwych w świetle dynamiki ich rozwoju. W: J. Miądlikowska (red.), Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB Gdańsk, 15-19.IX.1998. Streszczenia referatów. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 184.
20. Herbichowa M., Herbich J. 1998, Kompleks torfowisk nakredowych, źródliskowych i mszarnych w Sulęczynie. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 213-216.
21. Herbich J., Herbichowa M. 1998, Jar Raduni. Naturalne zbiorowiska leśne. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 173-177.
22. Herbich J., Herbichowa M. 1998, Wstępne wyniki badań nad roślinnością dróg w borach strefy przymroskiej. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 8: 5-18.
23. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., 1998, Staniszewskie Błoto - antropogeniczne zmiany i koncepcja ochrona. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 187-191.
1999
24. Herbichowa M. 1999, Antropogeniczny aspekt kierunków i tempa sukcesji roślinności na torfowiskach wysokich właściwych. Konferencja „Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej”, Poznań 3-4.12.1999. Zakład Taksonomii Roślin UAM: 13.
25. Herbichowa M. 1999,Plany ochrony torfowisk wysokich właściwych (typu bałtyckiego) w świetle wiedzy o ich rozwoju i współczesnej szacie roślinnej.
2000
26. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Słowiński Park Narodowy. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
27. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Rezerwat Białogóra. W: Z. Mirek i in. (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
28. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Rezerwat Janiewickie Bagno. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
29. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Rezerwat Jeziorka Chośnickie. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
30. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Rezerwat Piaśnickie Łąki. W: Z. Mirek i in (red.), Ochrona przyrody w Polsce - multimedialna encyklopedia.
31. Herbich J., Herbichowa M. 2000, Szata roślinna torfowisk. W: Ilnicki (red.) Torfy i torfowiska. Wyd im Cieszkowskiego, Poznań.
32. Herbich J., Herbichowa M., Buliński M., 2000, Szata roślinna – walory, zagrożenia, ochrona. W: M. Przewoźniak (red.), Kaszubski Park Krajobrazowy – walory, zagrożenia, ochrona. Marpress, Gdańsk, 75-123.
33. Herbichowa M. 2000, New locality of Sphagnum wulfianum Girgens in Poland. International Conference on Genetic Diversity and Taxonomy of Bryophytes. UAM Poznań.
34. Herbichowa M., Herbich J, Siemion D., 2000, Flora planowanego rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie” na Pojezierzu Kaszubskim [W]: R. Markowski, D. L. Szlachetko, W. Fałtynowicz, P. Rutkowski (red.). Współczesny stan flory roślin naczyniowych i grzybów w regionie gdańskim Materiały. 1. Acta Botanica Cassubica 1: 7-20.
2001
35. Herbich J., Herbichowa M. 2001. Ekosystemy nieleśne-specyfika, zagrożenia, ochrona. W: M. Przewoźniak (red.) Wdzydzki Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony (przyroda-kultura-krajobraz). Mat. Do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego, t. 4, s:87-112.
36. Herbich J., Herbichowa M. 2001. Flora – jej walory i ochrona. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego 6. s.111-126.
37. Herbich J., Herbichowa M. 2001. Zbiorowiska roślinne – specyfika, zagrożenia i ochrona. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego 6. s. 81-110.
38. Herbichowa M. 2001. New locality of Sphagnum wulfianum Girgens in Poland. Biol. Bull. Poznań, 38(2): 214.
39. Herbichowa M. 2001. Rhynchospora fusca. W: Polska Czerwona Księga Roślin. (red. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki). Kraków, s. 485-486.
40. Herbichowa M. 2001. Wybrane problemy ochrony torfowisk wysokich właściwych na tle historii ich rozwoju i współczesnego stanu roślinności. Acta Bot. Warmiae et Masuriae, 1: 49-58.
41. Herbichowa M., Herbich J. 2001. Nowe stanowisko Petasites albus (L.) Gaertn. na Niżu Polskim. Acta Bot. Cassubica, 2: 93-96.
42. Herbichowa M., Jackowiak B. 2001. Eleocharis multicaulis. W: Polska Czerwona Księga Roślin. (red. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki). Kraków, s. 480-482.
2002
43. Herbich J., Herbichowa M. 2002. Szata roślinna torfowisk Polski. W: Ilnicki P. (red.)Torfowiska i torf. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, s. 179-203.
2003
44. Herbichowa M. 2003. Ochrona siedlisk torfowiskowych w sieci Natura 2000. W: Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa (red. M. Makomaska-Juchiewicz, S. Tworek). Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków, s. 79-91.
2004
45. Herbichowa M. 2004. Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion. W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 2. Min. Środowiska, Warszawa, s. 158-162.
46. Herbichowa M. 2004. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinności z Scheuchzerio-Caricetea). W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 2. Min. Środowiska, Warszawa, s. 147-157.
47. Herbichowa M. 2004. Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji. W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 2. Min. Środowiska, Warszawa, s. 140-146.
48. Herbichowa M. 2004. Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym Erica tetralix. W: Herbich J. (red.). Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 3. Min. Środowiska, Warszawa, s. 27-31.
49. Herbichowa M., Potocka J. 2004. Torfowiska wysokie z roślinnościa torfotwórczą (żywe). W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 2. Min. Środowiska, Warszawa, s. 115-139.
50. Herbichowa M., Wołejko L. 2004. Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 2. Min. Środowiska, Warszawa, s. 178-196.
51. Herbichowa M., Wołejko L. 2004. Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis). W: Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. T. 2. Min. Środowiska, Warszawa, s. 163-171.
2005
52. Bloch-Orłowska J., Herbich M. 2005. Localities of Carex pauciflora Lighft. In Pomerania against the background of today habitat conditions ad stratigraphical investigations. W: The future of Polish mires (ed. L. Wołejko, J. Jasnowska). Wyd. AR w Szczecinie, s. 31-36.
53. Herbich J., Herbichowa M. 2005. Zróżnicowanie i walory roślinności zlewni górnej Raduni. W: W. Lange (red.) Jeziora górnej Raduni i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie. Badania Limnologiczne, t. 3, s. 161-186.
54. Herbichowa M., Herbich J. 2005. Conservation of biodiversity in Pomerania mires-problems against the background of hitherto practice and knowledge. W: The future of Polish mires (ed. L. Wołejko, J. Jasnowska). Wyd. AR w Szczecinie, s. 149-158.
55. Pawlaczyk P., Herbichowa M., Stańko R. 2005. Ochrona torfowisk bałtyckich. Przewodnik dla praktyków, teoretyków i urzędników. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, ss. 190.
56. Wołejko L., Herbichowa M., Potocka J. 2005. Typological differentiation and status of natura 2000 mire habitats in Poland. W: G.M.Steiner (ed.) Moore von Sibirien bis Feuerland. Stapfia 85, zugleich Kataloge der OO Landesmuseen Neue Serie, 35, s. 175-219.
2006
57. Herbich J., Herbichowa M. 2006. Changes in the vegetation of disused wet meadows in subglacial channels of the Kashubian lakeland (Northern Poland). Pol. Bot. Studies, 22: 211-229.
58. Herbichowa M., Herbich J. 2006. Threats to the long-term existence of Eleocharis multicaulis (Sm.)Desv. Exposed to vegetation succession in dune slacks near Białogóra (Kashubian Seacoast, northern Poland). Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 107-110.
2007
59. Herbichowa M., Pawlaczyk P., Stańko R. 2007. Conservation of Baltic raised bogs in Pomerania, Poland. Experience and results of the LIFE04NAT/PL/000208 PLBALTBOGS Project. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, ss. 147.
2009
60. Herbich J., Herbich P., Herbichowa M., Ciechanowski M., Kukwa M. 2009. Zmiany i zagrożenia przyrody rezerwatów. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 265-309.
61. Herbich J., Herbichowa M. 2009. Siedliska przyrodnicze Natura 2000. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 143-146.
62. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 2009. Ogólna charakterystyka terenu. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 17-29.
63. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Jakubas D., Kukwa M., Ciechanowski M., Buczyński P., Zieliński S. 2009. Ochrona Przyrody. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 311-379.
64. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Kukwa M., Ciechanowski M., Buczyński P., Dominiak P., Jakubas D., Serafin E., Zieliński S. 2009. Materiał i metody. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 31-44.
65. Herbich J., Herbichowa M., Kukwa M., Ciechanowski M. 2009. Znaczenie rezerwatów. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 381-399.
66. Ciechanowski M., Herbich J., Herbichowa M. 2009. Podsumowanie – różnorodność biologiczna obu rezerwatów i aktualny stan poznania ich Przyrody. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 401-409.
67. Herbichowa M., Ćwiklińska P., Sadowska A. 2009. Restytucja roślinności torfowiskowej po przemysłowym wydobyciu torfu – założenia, dotychczasowe doświadczenia i wyniki. Przegląd Przyrodniczy, XX, 3-4: 43-53.
68. Herbichowa M., Herbich J. 2009. Szata roślinna. W: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim (Pr. Zb., red. J. Herbich, M. Ciechanowski). FRUG, s. 47-112.
2010
69. Bloch-Orłowska J., Herbichowa M. 2010. Stratygraficzne cechy osadów na współczesnych stanowiskach Carex chordorrhiza L. f. na Pomorzu. Acta Bot. Cassubica, 7-9: 123-145.zaloguj