KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr hab. inż. Iwona Głażewska
dr hab. inż. Iwona Głażewska
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 58 523 6165
Nr pokoju: C-412
Zainteresowania:
genetyka populacji, ze szczególnym uwzględnieniem populacji zwierząt o znanym pochodzeniu (populacje rodowodowe).
Główny obiekt badań: konie, psy
Metody badawcze: analiza markerów genetycznych; analiza rodowodowa.
Zainteresowania pozanaukowe: fotografia i psy rasy hovawart.

Publikacje:
1993
1. Sywula T., Głażewska I., Koszteyn J. Kwaśniewski S., Sell J. 1993 – An analysis of the population structure of Calanus finmarchicus (Copepoda) from the Hornsund Fiord Region, Spitsbergen. Variability and Evolution, 2/3, 113-119.
1995
2. Sywula T., Głażewska I., Whatley R. C., Moguilevsky A. 1995– Genetic differentiation in the brackish-water ostracod Cyprideis torosa (Jones). Marine Biology, 121, 647-653.
2000
3. Głażewska I. 2000. The founder contribution analysis in currently living Polish Arabian brood mares. Animal Science Papers and Reports, 18, 19-31.
4. Głażewska I. 2000. Znaczenie klaczy Gazella, Mlecha i Sahara w powojennej hodowli koni arabskich w Polsce. Przegląd Hodowlany. Zeszyty Naukowe, 50, 440.
2002
5. Głażewska I. 2002. Zastosowanie analizy udziału założycieli w hodowli zwierząt. Prace i Materiały Zootechniczne, 60, 7-14.
6. Sywula T., Waife G., Sell J., Głażewska I., 2002 – Genetic subdivision of the upwelling copepod Calanoides carinatus (Krøyer, 1849) off the continental shelf of Ghana. Journal of Plankton Research, 24, 5, 523-525.
2004
7. Głażewska I., Jezierski T. 2004. Pedigree analysis of Polish Arabian horses based on founder contribution. Livestock Production Science 90, 293-298
8. Głażewska I. 2004. Mating and selection in national Arabian horse breeding: inbreeding coefficients analysis. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, volume 7, issue 1, ser. Animal Husbandry
9. Chibani M., Głażewska I., Rokicki J. 2004. The use of isozymes to identify specimens of Pomphorhynchus (Acanthocephala) in flounder, Platichthys flesus from the Baltic Sea. Journal of Marine Biological Association of the United Kingdom, 84, 277 – 279.
10. Głażewska I., Gralak B., Niemczewski C. 2004. Is inbreeding coefficient a credible measure of autozygosity in Polish Arabian horses? Animal Science Papers and Reports 22 (4): 621-629.
2006
11. Głażewska I.. 2006. Księga hodowlana Hovawartów. Baza danych rodowodowych 1988-2004. Lamar Gdańsk.
12. Głażewska I., Gralak B. 2006. Balancing selection in Polish Arabian horses. Livestock Science 105, 1-3, 272-276.
2007
13. Głażewska I., Wysocka A., Gralak B., Prus R., Sell J. 2007. A new view on dam lines in Polish Arabian horses based on mtDNA analysis. Genetics Selection Evolution 39: 609-619.
2008
14. Głażewska I. 2008. Genetic diversity in Polish hounds estimated by pedigree analysis Livestock Science 2-3: 296-301.
2010
15. Głażewska I. 2010. Speculations on the origin of the Arabian horse breed, Livestock Science 129: 49-55.
2012
16. Głażewska I., Prusak B. 2012. Evaluation of the effectiveness of introducing new alleles into the gene pool of a rare dog breed: Polish Hound as the example. Czech Journal of Animal Science 57, 248-254
17.Głażewska I., Zielińska S., Prusak B., 2012. Formation of a new dog population observed by pedigree and mtDNA analyses of the Polish Hovawart. Archiv Tierzucht 55, 4, 391-401
2013
18.Głażewska I., Prusak B., Gralak B. 2013. Pedigrees as a source of information in mtDNA studies of dogs and horses. Animal Genetics 44, 2, 227-230
2015
19. Zielińska S., Głażewska I. A pedigree-based analysis of mitochondrial DNA diversity in a dog population on the example of German Hovawarts. Archiv für Tierzucht/Archives Animal Breeding 58 (2): 335-342
2017
20. Głażewska I., Kijewski T. 2017. A new view on the Europaean feline populations from mtDNA analysis in Polish domestic cats. Forensic Science International: Genetics 27: 116-122Ważniejsze konferencje naukowe

• V Polski Kongres Genetyki Łódź 2016: Głażewska I., Kijewski T. On the origin of Polish domestic cats based on results of mitochondrial DNA analysis
• International Scientific Conference "Biotechnology and welfare in animal husbandry" Kraków 2015: Głażewska I. Searching for signs of inbreeding and outbreeding depression in Polish Arabian horses.
• IV Polski Kongres Genetyki Poznań 2013: Głażewska I. Co wynika z historii haplotypów mitochodrialnego DNA polskich koni arabskich?
• IV Polski Kongres Genetyki Poznań 2013: Zielińska S., Głażewska I. Zróżnicowanie mitochodrialnego DNA w niemieckiej populacji psów rasy hovawart.
• International Conference Genetic Days Wrocław 2012: Głażewska I. Diversity of mitochondrial DNA in the Polish population of Arabian horses.
• 63rd EAAP Annual Meeting EAAP Bratysława 2012: Głażewska I., Prusak, B.. Breeding successes and defeats: gene flow in dam lines of Polish Hounds and Hovawarts.
• 63rd EAAP Annual Meeting EAAP Bratysława 2012: Głażewska I. Analysis of the origin of sires and dams used in Polish breeding of Hovawart dogs.
• XXXII Conference of the International Society for Animal Genetics, Edynburg, : 2010: Gralak B., Głażewska I., Prusak B. The use of pedigree analysis in studies of mtDNA variation in dogs and horses.
• III Polski Kongres Genetyki Lublin 2010: Głażewska I, Gralak B. Współczynnik inbredu: niełatwa interpretacja prostego wzoru.
• III Polski Kongres Genetyki Lublin 2010: Głażewska I, Prusak B. Wykorzystanie analizy mtDNA do identyfikacji rasy psa.
• XXXI Conference of the International Society for Animal Genetics, Amsterdam 2008: Głażewska I., Gralak B. Mitochondrial DNA - an imperfect tool to study the origin of horse populations.
• LXXII Zjazd PTZoot. Warszawa, 2007: Głażewska I., Wysocka A., Gralak B., Prus R., Sell J. Pochodzenie koni arabskich z Białej Cerkwi i Sławuty w świetle analizy mtDNA.
• II Polski Kongres Genetyki Warszawa, 2007: Głażewska I., Wysocka A., Gralak B., Prus R., Sell J. Zróżnicowanie genetyczne polskich koni arabskich w świetle wyników analizy mtDNA.
• LXVIII Zjazd Naukowy PTZoot. Kraków 2003: Głażewska I. Dobór i selekcja w państwowej hodowli koni arabskich.
• XIV Zjazd PTG Poznań 2000: Głażewska I.- Zmiany struktury genetycznej zamknietej, nielosowo kojarzącej się populacji w świetle wyników analizy udziały założyciela
• LXV Zjazd PTZoot. Olsztyn 2000: Głażewska I. – Znaczenie klaczy Gazella, Mlecha i Sahara w powojennej hodowli koni arabskich w Polsce.

Artykuły popularnonaukowe

1. Głażewska I. Za dużo litery "E". Koń Polski 8/2002.
2. Głażewska I. Najważniejsi przodkowie. Koń Polski 9/2002.
3. Głażewska I. Linie hodowlane - formalne czy rzeczywiste Koń Polski 5/2003
4. Głażewska I. O umaszczeniu labradorów. Pies 2/2003
5. Głażewska I. Wokół dyskusji o kuhailanach. Koń Polski 7/2004
6. Głażewska I. Kilka słów o inbredzie.W: Ogar i gończy. biuletyn Klubu Ogara i Gończego Polskiego 2005, 2 (4), 10- 13.
7. Głażewska I. Inbred: definicja, szacowanie, skutki. W: Biuletyn Klubu Hovawarta 2005, 1, 16-21.
8. Głażewska I. Dziedziczenie umaszczenia u hovawartów. W: Biuletyn Klubu Hovawarta 2005, 1, 22-23.


Artykuły opublikowane od 2013 roku na stronie: http://www.siczorlowska.republika.pl

1. Głażewska I. Czy warto wierzyć rodowodom?
2. Głażewska I. Inbred: definicja i skutki
3. Głażewska I. Jak obliczyć współczynnik inbredu własnego psa?
4. Głażewska I., Prusak B. Czy Negra jest hovawartem? Wykorzystanie analizy mitochondrialnego DNA do identyfikacji rasy psa
5. Głażewska I. Dziedziczenie umaszczenia u hovawartów
6. Głażewska I. Pochodzenie rodziców miotów hovawartów w Polsce
7. Głażewska I. Zróżnicowanie genetyczne ogarów polskich w świetle analizy rodowodowej
8. Głażewska I., Prusak B. Ocena sukcesu hodowlanego ogarów polskich zarejestrowanych w Księdze Wstępnej
9. Głażewska I., Prusak B. O liniach żeńskich ogarów polskich
10. Głażewska I. Baza rodowodowa ogarów polskich. Mioty 1960-2008 - zestawienie według hodowli
11. Głażewska I. Baza rodowodowa ogarów polskich. Mioty 1960-2008 - zestawienie według dat urodzenia
12. Głażewska I. Polskie hovawarty. Baza danych rodowodowych 1988-2011.Lista hodowli hovawartów
13. Głażewska I. Polskie hovawarty. Baza danych rodowodowych 1988-2011. Lista miotów według dat urodzenia
14. Głażewska I. O hodowlach znanych i znaczących
15. Głażewska i. O polskich stadninach koni arabskich
16. Głażewska I. Litera E rządzi! O nazwach polskich koni arabskich
17. Głażewska I. O księgach stadnych i czystości rasy
zaloguj