KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

mgr Sławomir Nowak
mgr Sławomir Nowak
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: doktorant, asystent
Nr pokoju: C/417
Konsultacje: wtorek i środa: 11.00-14.00
Zainteresowania: taksonomia i filogeneza storczykowatych, biogeografia
Obiekt badań: neotropikalne podplemię Prescottinae, malgaskie Polystachya, flora storczykowatych Nowej Gwinei

Publikacje:
2011
1. Nowak S., Mytnik-Ejsmont J. 2011. Section Oreochares. W: Mytnik-Ejsmont J. (wyd.). A monograph of the subtribe Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2. Nowak S., Mytnik-Ejsmont J. 2011. Section Pseudomonophyllae. W: Mytnik-Ejsmont J. (wyd.). A monograph of the subtribe Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2012
3. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L., Nowak S., Paluchowska K. 2012. Orchids of the subtribes Spiranthinae, Stenorrhynchidinae and Cyclopogoninae (Spirantheae, Orchidaceae) in Guatemala (Part 2). Revista Guatemalensis 15(1): 1-32.
4. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L., Nowak S. 2012. Three new species of Myrosmodes (Orchidaceae, Spiranthoideae) from Colombia and Ecuador. Plant Systematics and Evolution 298(10): 1909-1916. doi:10.1007/s00606-012-0690-9
2013
5. Szlachetko D.L., Nowak S., Paluchowska K. 2013. Three new species of the genus Gomphichis (Orchidaceae, Spiranthoideae) from Colombia. Annales Botanici Fennici 50(5): 317–323
2014
6. Szlachetko D.L., Nowak S. 2014. Two new species of Aa (Orchidaceae, Spiranthoideae) from Colombia. Plant Systematics and Evolution 300(8): 1833-1841. doi:10.1007/s00606-014-1010-3
7. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Nowak S., Kolanowska M. 2014. Revision of the genus Myrosmodes (Orchidaceae, Spiranthoideae) in Colombia. Systematic Botany 39(3): 740-749
8. Nowak S., Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. 2014. New species of the genus Altensteinia (Orchidaceae, Spiranthoideae) from Colombia. Polish Botanical Journal 59(1): 11-14. doi:10.2478/pbj-2014-0015
9. Szlachetko D.L., Nowak S., Baranow P. 2014. Two new species of the genus Monophyllorchis (Orchidaceae, Vanilloideae) from Colombia. Annales Botanici Fennici 51(5): 339-343
2015
10. Nowak S., Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Cleef A.M. 2015. Eight new species of Gomphichis (Orchidaceae, Spiranthoideae) from Colombia. Plant Systematics and Evolution 301(1): 61-76. doi:10.1007/s00606-014-1054-4 (wersja elektroniczna ukazała się w roku 2014)
11. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Baranow P., Grochocka E., Nowak S., Margońska H., Naczk A. 2015. Orchidaceae of West-Central Africa. Volume II. Koeltz Scientific Books, Koenigstein
12. Kolanowska M., Nowak S., Szlachetko D.L. 2015. Habenaria drepanodes (Orchidaceae) - an overlooked orchid species from Solomon Islands. Annales Botanici Fennici 52(5): 328-332
2016
13. Parra-Sánchez E., Szlachetko D.L., Nowak S. 2016. Hapalorchis dominicii (Orchidaceae, Spiranthinae), a new species from the Colombian Andean cloud forest. Annales Botanici Fennici 53(1): 109-112

Wyjazdy i staże:
1. 22-28.04.2012 - badania w Botanischer Garten und Botanisches Museum (B) w Berlinie (Niemcy) w ramach międzynarodowego programu UE (SYNTHESYS DE-TAF-2142)
2. 28.01-01.02.2013 – uczestnictwo w kursie Nomenklatury Botanicznej w Royal Botanic Gardens Kew (Wielka Brytania) organizowanym przez The Distributed European School of Taxonomy
3. 08-26.04.2013 – badania w Naturhistorisches Museum (W) w Wiedniu (Austria) w ramach międzynarodowego programu UE (SYNTHESYS AT-TAF-3068)
4. 07-20.07.2013 – badania materiałów zielnikowych w Museum National d'Histoire Naturelle (P) w Paryżu (Francja) w ramach międzynarodowego programu UE (SYNTHESYS FR-TAF-3073)
5. 23-27.09.2013 – badania materiałów zielnikowych w Royal Botanic Gardens Kew (K) w Londynie (Wielka Brytania)
6. 17-19.02.2014 – badania materiałów zielnikowych w herbarium Uniwersytetu Wrocławskiego (WRSL)
7. 09-22.03.2014 – badania materiałów zielnikowych w Naturhistorisches Museum (W) oraz Universität Wien (WU) w Wiedniu (Austria)
8. 05-17.05.2014 – badania w Real Jardin Botanico (MA) w Madrycie (Hiszpania) w ramach międzynarodowego programu UE (SYNTHESYS ES-TAF-3937)
9. 20.08-11.09.2014 – badania materiałów zielnikowych w Natural History Museum (BM) oraz Royal Botanic Gardens Kew (K) w Londynie (Wielka Brytania) finansowane z grantu dla Młodych Naukowców Wydziału Biologii UG (538-L150-B595-14)
10. 22.06-10.07.2015 – badania w Naturalis Biodiversity Center (L) w Leiden (Holandia) w ramach międzynarodowego programu UE (SYNTHESYS NL-TAF-5004)
11. 13-17.07.2015 - badania materiałów zielnikowych w Botanic Garden Maise (BR) (Belgia)

13. 30.05-03.06.2016 – badania w Naturhistorisches Museum (W) w Wiedniu (Austria) w ramach międzynarodowego programu UE (SYNTHESYS AT-TAF-5592)

Granty naukowe:
1. Grant dla Młodych Naukowców Wydziału Biologii UG, Badania taksonomiczne i biogeograficzne Prescottinae Dressler (Orchidaceae) z obszaru Kolumbii, nr 538-L150-B595-14, kierownik

2. Grant dla Młodych Naukowców Wydziału Biologii UG, Rekonstrukcja filogenezy podplemienia Prescottinae Dressler (Orchidaceae) w oparciu o sekwencje genu Xdh, nr 538-L150-B255-16, kierownik

Nagrody i wyróżnienia:
1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014.
2. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia (na rok akademicki 2014/2015).
3. Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2015 r.

zaloguj