KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

mgr Katarzyna Mystkowska
mgr Katarzyna Mystkowska
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: doktorantka
Nr pokoju: C-418
Konsultacje: wtorek i czwartek 10.00-13.00
Zainteresowania:

Zainteresowania naukowe: taksonomia molekularna, filogenetyka, barcoding DNA, kompleks Epidendrum nocturnum

Zainteresowania pozanaukowe: podróżowanie, couchsurfing, fotografia, rock, Woodstock, psy, fantastyka, siatkówka, paralotniarstwo

Publikacje:

2014
1. Kolanowska M., Mystkowska K. A new species of Epidendrum (Orchidaceae) from Panama. Polish Botanical Journal 59(2): 181-183.
2. Szlachetko D.L., Kolanowska M., Mystkowska K. A synopsis of the genus Orchidotypus (Orchidaceae, Vandoideae) in Colombia, with description of a new species. Polish Botanical Journal 59(2): 165-172.
3. Parnikoza I., Bublyk O., Andreev I., Spiridonova K., Gołębiewska J., Kubiak M., Kuczyńska A., Mystkowska K., Olędrzyńska N., Urasińska B., Górniak M.,Ślęzak-Parnikoza A., Wojciechowski K., Didukh Y., Kunakh V. Integrated assessment of the state of steppe perennial plant populations in Ukraine as exemplified by Iris pumila. Ukrainian Botanical Journal 71(4):471-480
2015
4. Kolanowska M., Kras M., Mystkowska K., Olędrzyńska N. Two New Species of Psilochilus (Orchidaceae-Vanilloideae-Triphorinae) from Panama and Venezuela. Phyton 55/1: 31-39.
5. Kolanowska M., Szlachetko D.L. Mystkowska K. Notes on the oncidioid genus Diadenium (Orchidaceae) and description of a new species from Ecuador. Wulfenia 22: 239-244.
2016
6. Kolanowska M., Szlachetko D.L., Mystkowska K. Taxonomic transfer of Fernandezia pastorelliae (Orchidaceae) to Orchidotypus. Novon 24(4): 362-364.
7. Kolanowska M., Mystkowska K., Kras M., Dudek M. & Konowalik K. Evolution of the climatic tolerance and postglacial range changes of the most primitive orchids (Apostasioideae) within Sundaland, Wallacea and Sahul. PeerJ 4:e2384; DOI 10.7717/peerj.2384

Konferencje:
1. II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych (konferencja ogólnopolska) - 9-11.03.2012 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, nagroda za wygłoszenie najlepszej prezentacji ustnej w bloku biologiczno-biotechnologicznym
2. V Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Sczecińskiego - 26.10.2012 - Uniwersytet Szczeciński, referat w panelu biologicznym
3. 7th International Conference of Young Naturalists „From Biotechnology to Environment Protection” - 9-11.11.2012 - Uniwersytet Zielonogórski, , III miejsce za prezentację ustną w sekcji “biologia molekularna”
4. Międzyuczelniana Konferencja Młodych Naukowców - 10.05.2013 - Uniwersytet Gdański, poster.
5. 8th International Conference of Young Naturalists “From Biology to Environment Protection” - 7-9.11.2013 - Uniwersytet Zielonogórski, referat + poster w bloku Biologia molekularna.
6. II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna - 28.03.2014 - Uniwersytet Gdański

Projekty:
1. „Kod kreskowy DNA (DNA barcoding) i bank DNA chronionych roślin naczyniowych na terenie województwa pomorskiego” (WFOŚ/D/210/129/2011) – 2010-2013.
2. „Zmienność genetyczna w obrębie gatunku Iris pumila L.” - projekt NSKB Zioło - od 2011.
3. „Restytucja roślinności torfowiskowej na zdegradowanych torfowiskach wysokich województwa pomorskiego” (POIŚ.05.01.00-00-017/08) - pomoc w terenie - listopad 2012.
4. „Fenotypowa plastyczność roślin wodnych” (N N304 411638) - wykonawca - 2012-2013.
5. „Genera et Species Orchidalium 1" (N N303 812440) - udział w pracach badawczych - od 2013.

Wyjazdy zagraniczne:
1. 4.11-10.12.2014 staż naukowy: rewizja materiałów zielnikowych i badania terenowe w Herbario de la Asociación Mexicana de Orquideología (AMO) w Meksyku i Ogrodzie Botanicznym Lankester w Kostaryce.
2. 20.09.-17.10.2015 staż naukowy: rewizja materiałów zielnikowych w Muséum National d'Histoire Naturelle w Paryżu
3. 3.11-17.12.2015 badania terenowe w Kolumbii, Ekwadorze i Peru.
4. 18-29.10.2016 staż naukowy: rewizja materiałów zielnikowych w Naturhistorisches Museum w Wiedniu

zaloguj