KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

mgr Monika Lipińska
mgr Monika Lipińska
Pracownia: Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA
Stanowisko: referent techniczny, doktorant w Pracowni Taksonomii Roślin
E-mail: monika.lipinska@biol.ug.edu.pl
Nr pokoju: C/144
Zainteresowania: Taksonomia i biologia zapylania (mikromorfologia warżki) Orchidaceae Juss.


Inne: uprawa storczyków, ekologia i ochrona przyrody
Obiekt badań: podplemię Maxillariinae Benth. ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Maxillaria Ruiz & Pav.

Publikacje:
2014
1) Lipińska M. Paphiopedilum- uprawa parapetowa. Świat Storczyków: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków 1(14): 22-26.
2015
2) Lipińska M. Maxillaria, czyli taksonomiczna łamigłówka. Świat Storczyków: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków 1 (15): 5-10.
3) Lipińska M. Nagrody, zwodzenie i puste obietnice, czyli biologia zapylania Maxillaria. Świat Storczyków: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków 1 (15): 11-14.
4) Lipińska M. Przegląd koncepcji taksonomicznych podplemienia Maxillariinae Benth. (Orchidaceae, Vandoideae). Streszczenie. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, s. 71.
5) Szlachetko D.L., Lipińska M. Two new species of the genus Inti (Orchidaceae – Vandoideae – Maxillariinae) from Colombia and Ecuador. Phyton 55(2): 313-320.
6) Szlachetko D.L., Lipińska M. Pseudocymbidium dodsonii (Orchidaceae, Maxillariinae) a new species from Ecuador. Wulfenia 22: 235-238.
2016
7) Gołębiewska J., Lipińska M., Kubiak M., Kuczyńska A. Charakterystyka cech morfologicznych wybranych przedstawicieli rodzaju Ferula L. (Apiaceae). – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 29-34.
8) Gołębiewska J., Kubiak M., Kuczyńska A., Lipińska M. Historia badań taksonomicznych nad rodzajem Ferula L. (Apiaceae). – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 35-40.
9) Kubiak M., Gołębiewska J., Kuczyńska A., Lipińska M. Flora roślin inwazyjnych obrzeży zbiorników wodnych na terenie Gdańska. – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 71-75.
10) Kuczyńska A., Gołębiewska J., Kubiak M., Lipińska M. Zmiany w rozmieszczeniu astra solnego (Aster tripolium L.) na wybrzeżu Zatoki Puckiej w latach 1976-2014. – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 91-96.
11) Kuczyńska A., Gołębiewska J., Kubiak M., Lipińska M. Ochrona flory solniskowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wybrzeża Zatoki Puckiej. – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 97-103.
12) Lipińska M., Gołębiewska J., Kubiak M., Kuczyńska A. Przegląd koncepcji taksonomicznych podplemienia Maxillariiinae Benth. (Orchidaceae, Vandoideae). – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 104-108.
13) Lipińska M., Gołębiewska J., Kubiak M., Kuczyńska A. Atraktanty w kwiatach Maxillaria Ruiz & Pav. (Orchidaceae, Maxillariinae). – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 109-115.
14) Kubiak M., Gołębiewska J., Kuczyńska A., Lipińska M. 2016. Zbiorniki wodne na terenie Gdańska- najciekawsze obiekty i próba ich waloryzacji.- W: Kuczera M., Piech K (Red.) Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Tom 1. Creativetime, Kraków: 54-59.
15) Lipińska M., Szlachetko D.L. Christensonella jose-schunkei, a New Species from the Ch. uncata-complex from Peru (Orchidaceae-Vandoideae-Maxillariinae). Phyton 56(1): 103-109. (DOI: 10.12905/0380.phyton56(1)2016-0103).

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach:
Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków (Oddział Pomorski; od 2014)
Sekretarz Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków (od 2014)
Członek Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków “Świat Storczyków” (od 2015)
Wiceprezes Zarządu Głównego PTMS (ds. kontaktów zagranicznych; od 2016)


zaloguj