KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

mgr Joanna Gołębiewska
mgr Joanna Gołębiewska
Pracownia: Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA
Stanowisko: referent techniczny, doktorant w Pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Nr pokoju: B-219
Konsultacje: wtorek: 11.00-14.00, środa: 9.00-12.00

Publikacje:

2014
1. Parnikoza I., Bublyk O., Andreev I., Spiridonowa K., Gołębiewska J., Kubiak M., Kuczyńska A., Mystkowska K., Olędrzyńska N., Urasińska B., Górniak M., Wojciechowski K., Didukh Y., Kunakh V. 2014. Комплексна оцінка стану популяцій степових багаторічників України на прикладі Iris pumila L. (Kompleksowa ocena stanu populacji stepowych roślin wieloletnich Ukrainy, na przykładzie Iris pumila L.). Ukrainian Botanical Journal. 71(4): 471-480.

2016
2. Gołębiewska J., Lipińska M., Kubiak M., Kuczyńska A. 2016. Charakterystyka cech morfologicznych wybranych przedstawicieli rodzaju Ferula L. (Apiaceae). – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 29-34.

3. Gołębiewska J., Kubiak M., Kuczyńska A., Lipińska M. 2016. Historia badań taksonomicznych nad rodzajem Ferula L. (Apiaceae). – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi

4. Kubiak M., Gołębiewska J., Kuczyńska A., Lipińska M. 2016. Flora roślin inwazyjnych obrzeży zbiorników wodnych na terenie Gdańska. – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 71-75.

5. Kuczyńska A., Gołębiewska J., Kubiak M., Lipińska M. 2016. Zmiany w rozmieszczeniu astra solnego (Aster tripolium L.) na wybrzeżu Zatoki Puckiej w latach 1976-2014. – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 91-96.

6. Kuczyńska A., Gołębiewska J., Kubiak M., Lipińska M. 2016. Ochrona flory solniskowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wybrzeża Zatoki Puckiej. – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 97-103.

7. Lipińska M., Gołębiewska J., Kubiak M., Kuczyńska A. 2016. Przegląd koncepcji taksonomicznych podplemienia Maxillariiinae Benth. (Orchidaceae, Vandoideae). – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 104-108.

8. Lipińska M., Gołębiewska J., Kubiak M., Kuczyńska A. 2016. Atraktanty w kwiatach Maxillaria Ruiz & Pav. (Orchidaceae, Maxillariinae). – W: Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - nauki przyrodnicze. Część II. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań: 109-115.

9. Kubiak M., Gołębiewska J., Kuczyńska A., Lipińska M. 2016. Zbiorniki wodne na terenie Gdańska- najciekawsze obiekty i próba ich waloryzacji.- W: Kuczera M., Piech K (Red.) Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Tom 1. Creativetime, Kraków: 54-59.zaloguj