KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr inż. Marcin Pietras
dr inż. Marcin Pietras
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: adiunkt
E-mail: marcin.pietras@biol.ug.edu.pl
Telefon: 58 523 61 78
Nr pokoju: C415
Zainteresowania: Tematyka badawcza:
- grzyby mikoryzowe; różnorodność biologiczna grzybów, głównie mikoryzowych, w oparciu o metody identyfikacji molekularnej; obce gatunki grzybów w Polsce.

Publikacje:
2009
1. Leski T., Rudawska M., Aučina A., Skridaila A., Riepšas E., Pietras M. Wpływ ściółki sosnowej i dębowej na wzrost sadzonek sosny i zbiorowiska grzybów mikoryzowych w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 153 (10): 675 – 683.
2010
2. Leski T., Aučina A., Skridaila A., Pietras M., Riepšas E., Rudawska M. Response of Pinus sylvestris (L.) genotypes to colonization by an indigenous ectomycorrhizal community in a forest nursery experiment. Mycorrhiza20: 473–481.
3. Leski T., Pietras M., Rudawska M. Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries. Mycorrhiza 20: 179–190.
2011
4. Aučina A., Rudawska M., Leski T., Ryliškis D., Pietras M., Riepšas E. Ectomycorrhizal fungal communities on seedlings and conspecific trees of Pinus mugo grown on coastal dunes of the Curonian Spit in Lithuania. Mycorrhiza 21: 237-245.
2012
5. Pietras M. Wykorzystanie metod molekularnych w badaniach nad różnorodnością biologiczną grzybów mikoryzowych. W: Nowe trendy w badaniach przyrodniczych 2 (Kuczera ed.), Tom 1, Wydawnictwo Craetivetime, Kraków, 113-121.
6. Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. 2012. Preliminary studies of fungi in forests and inland dunes of the Biebrza National Park. Part II. Macromycetes. - Acta Mycologica 47 (2) 215-240.
2013
7. Pietras M., Rudawska M., Leski T., Karliński L. Diversity of ectomycorrhizal fungus assemblages on nursery grown European beech seedlings. Annals of Forest Sciences 70: 115-121, DOI 10.1007/s13595-012-0243-y.
2015
8. Łuczaj Ł., Stawarczyk K., Kosiek T., Pietras M., Kujawa A. 2015. Wild food plants and fungi used by Ukrainians in the western part of the Maramureş region in Romania. Acta Soc Bot Pol 84(3):339–346 DOI: 10.5586/asbp.2015.029.
9. Pietras M., Leski T., Rudawska M. Dynamika zbiorowiska grzybów mykoryzowych dębu szypułkowego w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 159(10): 831-838.
2016
10. Rudawska M., Pietras M., Smutek I., Strzeliński P., Leski T. Ectomycorrhizal fungal assemblages of Abies alba Mill. outside its native range in Poland. Mycorrhiza 26 (1): 57-65, DOI 10.1007/s00572-015-0646-3.
11. Pietras M., Rudawska M., Iszkuło G., Kujawa A., Leski T. Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland. PJOES (w druku)

Publikacje popularnonaukowe:
1. Pietras M. 2010. Osobliwy okratek - Zamorski grzyb odnaleziony na terenie Nadleśnictwa Piaski w Wielkopolsce. Las Polski: 11:16.
2. Pietras M. Obce grzyby niepatogeniczne w polskich lasach. Las Polski 15-16: 26-27.

zaloguj