KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr Ryszard Markowski
dr Ryszard Markowski
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: pracownik emerytowany
Telefon: 58 523 6176
Nr pokoju: C-426
Zainteresowania:
Ekologia roślin, ochrona przyrody, florystyka oraz dynamika i synantropizacja szaty roślinnej.

Publikacje:
1997
1. Markowski R., Meissner W., 1997, Szlak przyrodniczy Rewa - Mechelinki. Wzdłuż „rzecznych łąk”. Przewodnik merytoryczny. Nadbałtyckie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ekorozwoju, Gdańsk: ss. 48.
2. Markowski R., Piotrowska H., Fałtynowicz W., Sągin P., 1997, Nieleśne zbiorowiska roślinne na obszarze morenowej części Wolińskiego Parku Narodowego. Mat. z seminarium „Ochrona środowiska przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego”. Wyd. Arch. Państw. „Dokument”. Międzyzdroje, s. 24-25.
3. Piotrowska H., Fałtynowicz W., Markowski R., Sągin P. , 1997, Przyrodnicze podstawy ochrony ekosystemów leśnych. Mat. z seminarium „Ochrona środowiska przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego”. Wyd. Arch. Państw. „Dokument”. Międzyzdroje, s. 22-23.
4. Sągin P., Piotrowska H., Fałtynowicz W., Markowski R. 1997, Problemy ochrony nieleśnej roślinności wstecznej delty Świny. Mat. z seminarium „Ochrona środowiska przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego”. Wyd. Arch. Państw. „Dokument”. Międzyzdroje, s. 26-27.
5. Markowski R. 1997, Wrzosowiska ze związku Empetrion nigri Böcher 1943 em. Schubert 1960 na polskim wybrzeżu Bałtyku. W: W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (red.), Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. Wyd. Naukowe Boguccy, Poznań, s. 55-64.
6. Markowski R., Herbichowa M., Herbich J. 1997, Dr Jadwiga Stasiak (9.I.1942-22.XII.1996). Wiad. Bot. 41(3/4): 79-82.
1998
7. Markowski R. 1998, Rezerwat „Zielone” - stanowisko wiciokrzewu pomorskiego przy wschodniej granicy zasięgu. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 105-107.
8. Markowski R. 1998, Wrzosowisko żarnowcowe w okolicy Jastrzębiej Góry - ochrona zbiorowiska powstałego wskutek ekstensywnego wypasu. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 109-110.
9. Markowski R. 1998, Roślinność brzegu klifowego między Cetniewem a Jastrzębią Górą. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 111-115.
10. Markowski R. 1998, Zarośla żarnowcowe (żarnowczyska) w Wąwozie Chłapowskim i jego otoczeniu - charakterystyczny składnik roślinności Pobrzeża Kaszubskiego. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 121-124.
11. Markowski R., Fałtynowicz W.,Sągin P. 1998, Nadmorski klif woliński i jego roślinność. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 37-40.
12. Kowalak J., Markowski R., Grzenia K. 1998,Ścieżka przyrodnicza „Jezioro Orle i okolice na Ziemi Wejherowskiej”. Fundacja CEEW w Krośnie; ss. 30.
13. Sągin P., Fałtynowicz W., Markowski R. 1998,Wsteczna delta Świny (ze Wzgórza Zielonka). W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 53-56.
14. Herbich J., Markowski R. 1998, Jar Raduni. Flora roślin naczyniowych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków górskich. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.98. Wyd. UG, s. 165-171.
15. Herbich J., Markowski R. Mierzeja Wiślana i Żuławy. 1998, W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 249-258.
16. Herbichowa M., Markowski R. 1998, Pobrzeże Kaszubskie. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.), Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.IX.1998. Wyd. UG, s. 95-104.
1999
17. Markowski R., Meissner W., Żółkoś K., 1999, Bielawskie Błota - przewodnik po ścieżce przyrodniczej. W: Janta A. (red.), Bielawskie Błota. Ścieżka przyrodnicza. Wyd. Nad. Parku Krajobrazowego, s. 6-24.
18. Markowski R., Kowalewski M., 1999, Ścieżka przyrodniczo-leśna „Lasy Chylońskie”. Leśny kompleks promocyjny „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”. EKO-KAPIO, ss. 10.
2000
19. Markowski R., Fałtynowicz W. 2000. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Mierzeja Sarbska” [W]: R. Markowski, D. L. Szlachetko, W. Fałtynowicz, P. Rutkowski (red.). Współczesny stan flory roślin naczyniowych i grzybów w regionie gdańskim Materiały. 1. Acta Botanica Cassubica 1: 3-43. Gdańsk, Bogucki Wyd. Nauk.
2001
20. Markowski R. & in. 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. (red. Zając A., Zając E.) Pracownia Chorologii Komputerowej Inst. Bot. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków.
21. Markowski R., Fałtynowicz W. 2001. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Cisy w Czarnem” w zachodniej części Borów tucholskich (północna Polska). Acta Bot. Cassubica, 2: 51-58.
2003
22. Markowski R., Buliński M. 2003. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Bot. Cassubica. Monografie, ss.
2004
23. Afranowicz R., Markowski R. 2004. Rośliny naczyniowe południowo-wschodniego obrzeża Zalewu Wiślanego (północna Polska). Acta Bot. Cassubica, 4: 161-186.
24. Markowski R., Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Botanica Cassubica, Monographiae, 1, ss. 75.
25. Markowski R., Żółkoś K., Bloch-Orłowska J. 2004. Salvinia natans (L.) All. na Pomorzu Gdańskim. Acta Bot. Cassubica, 4: 187-196.
2005
26. Herbich J., Markowski R. 2005. Vegetation of the river Vistula delta in the aspect of anthropogenic changes. W: R. Gołębiewski (red.). Peribalticum IX. GTN, Gdańsk, s. 103-112.
27. Markowski R., Bloch-Orłowska J. 2005. Nowe stanowisko Carex bohemica Schreb. Na Pomorzu Gdańskim. Acta Bot. Cass., 5: 151-154.
28. Kalwasińska-Brojek, Markowski R. 2005. Zróżnicowanie flor synantropijnych wybranych osiedli wiejskich Borów Tucholskich i pojezierza Starogardzkiego (północna Polska). Acta Bot. Cass., 5: 57-70.
29. Olszewski T., Markowski R. 2005. Uzupełnienie do pracy „Ginące i zagrożone ry naczyniowe Pomorza Gdańskiego”. Acta Bot. Cass., 5: 155-158.
2006
30. Żółkoś K., Markowski R. 2006. Pressure of the Grey Heron breeding colony (Ardea cinerea) on the phytocoenosis of lowland acidophilous beech forest in the „Czapliniec w Wierzysku reserve (Kaszubskie Lake District). Biodiv. Res. Conserv., 3-4: 337-339.
2007
31. Markowski R., Bloch-Orłowska J., Żółkoś K. 2007. Szata roslinna rezerwatu ścisłego „Wyspa na Jeziorze Przywidz“ (pojezierze Kaszubskie) i jej ochrona. Acta Bot. Cassubica, 6: 71-84.
32. Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Markowski R. 2007. Szata roślinna terenu rezerwatu „Mechelińskie Łąki“ w warunkach stałej antropopresji. Acta Bot. Cassubica, 6: 107-120.
2009
33. Markowski R., Nitecki Cz. 2009. Jezioro Drużno. W: Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. (pr. Zb. Hołdyński Cz., krupa M. red.). Wyd. mantys, Olsztyn, s. 154-156.
34. Dziedzic J., Markowski R., Żółkoś K., Bloch-Orłowska J. 2009. Jezioro Karaś. W: Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. (pr. Zb. Hołdyński Cz., krupa M. red.). Wyd. mantys, Olsztyn, s. 157-160.
2010
35. Bloch-Orłowska J., Żółkoś K., Markowski R. 2010. Szata roślinna terenu rezerwatu „Parów Węgry” (Pojezierze Iławskie) i jej ochrona. Acta Bot. Cassubica, 7-9: 79-97.
36. Gdaniec M., Markowski R. 2010. Nowe stanowisko Saxifraga hirculus L. na torfowisku poligenicznym nad jeziorem Krąg w Borach Tucholskich. Acta Bot. Cassubica, 7-9: 221-225.
37. Lazarus M., Markowski R. 2010. Florystyczna różnorodność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły (Żuławy Wiślane). Acta Bot. Cassubica, 7-9: 33-54.
38. Wszałek-Rożek K., Markowski R. 2010. Zróżnicowanie florystyczne zachodniego obrzeża Zatoki Puckiej (północna Polska). Acta Bot. Cassubica, 7-9: 55-78.

zaloguj