KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr Katarzyna Żółkoś
dr Katarzyna Żółkoś
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: starszy wykładowca
Telefon: 58 523 6179
Nr pokoju: C-416
Konsultacje: poniedziałek: 10.00-13.00, czwartek: 10.00-13.00

Publikacje:
1999
1. Markowski R., Meissner W., Żółkoś K. 1999. Bielawskie Błota - przewodnik po ścieżce przyrodniczej. W: Janta A. (red.), Bielawskie Błota. Ścieżka przyrodnicza. Wyd. Nad. Parku Krajobrazowego, s. 6-24.
2001
2. Majewska I.,Nowakowski S., Żółkoś K. 2001. Rzadkie i chronione gatunki z południowo-wschodniego fragmentu Pojezierza kaszubskiego. Acta Bot. Cassubica, 2: 69-76.
3. Żółkoś K., Jando K., Kukwa M. 2001. Flora roślin naczyniowych terenu byłej jednostki wojskowej w Słowińskim Parku Narodowym. Acta Bot. Cassubica, 2: 59-68.
4. Majewska I., Nowakowski S., Żółkoś K. 2001. Rzadkie i chronione gatunki z południowo-wschodniego fragmentu Pojezierza kaszubskiego. Acta Bot. Cassubica, 2: 69-76.
2002
5. Bloch J., Żółkoś K., Szlachetko D.L. 2002. Walory przyrodnicze terenu projektowanego Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego w Gdyni. Biul. Ogr. Bot., 11: 143-145.
2003
6. Żółkoś K., Meissner W. 2003. Przyrodnicze osobliwości rezerwatu „Kępa Redłowska“. Przewodnik po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej. Grupa Bad. Ptaków Wodnych „Kuling”, Gdańsk, ss. 40.
2004
7. Markowski R., Żółkoś K., Bloch-Orłowska J. 2004. Salvinia natans (L.) All. na Pomorzu Gdańskim. Acta Bot. Cassubica, 4: 187-196.
2006
8. Żółkoś K. 2006. Nowe stanowisko ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.)Fr. w okolicach Koszalina. Chrońmy Przyr. Ojcz., 62/4: 103-105.
9. Żółkoś K., Markowski R. 2006. Pressure of the Grey Heron breeding colony (Ardea cinerea) on the phytocoenosis of lowland acidophilous beech forest in the „Czapliniec w Wierzysku reserve (Kaszubskie Lake District). Biodiv. Res. Conserv., 3-4: 337-339.
2007
10. Markowski R., Bloch-Orłowska J., Żółkoś K. 2007. Szata roslinna rezerwatu ścisłego „Wyspa na Jeziorze Przywidz“ (pojezierze Kaszubskie) i jej ochrona. Acta Bot. Cassubica, 6: 71-84.
11. Żółkoś K., Afranowicz R., Bloch-Orłowska J., Kozieł K. 2007. Distribution and the resources of Sea Holly (Eryngium maritimum L.) on the western shore of the Gulf of Gdańsk. Biodiv.Res.Conserv., 5-8: 55-60.
12. Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Markowski R. 2007. Szata roślinna terenu rezerwatu „Mechelińskie Łąki“ w warunkach stałej antropopresji. Acta Bot. Cassubica, 6: 107-120.
13. Żółkoś K., Meissner W., 2007. Jak prawidłowo pobrać losową próbę liści w drzewostanie - określenie łatwej i efektywnej metody zbioru liści do badań biometrycznych. „Botanika w Polsce“ , Mat. 54 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Szczecin, s. 75.
14. Meissner W., Żółkoś K. 2007. Po co dzielić liść na 10 części? Propozycja wskaźników kształtu i asymetrii blaszki liściowej. „Botanika w Polsce“ , Mat. 54 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Szczecin, s. 64.
2008
15. Żółkoś K., Bloch-Orłowska J. 2008. Założenia teoretyczne prawnej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych a ich realizacja na przykładzie rezerwatu „Mechelińskie Łąki“ (Północna Polska). Materiały konferencyjne. Konferencja popularno-naukowa“Ochrona gatunkowa i co dalej?“. Warszawa 15-16.03.2008. s. 20-24.
16. Żółkoś K., Meissner W., 2008. The effect of Grey Heron (Ardea cinerea L.) colony on the surrouding vegetation and the biometrical features of three undergrowth species. Pol. J. Ecol., 56/1: 65-74.
17. Meissner W., Żółkoś K. 2008. What to divide leaves into ten parts for? The proposition of shape indices of leaf blade. Dendrobiology, 60: 29-33.
2009
18. Dziedzic J., Markowski R., Żółkoś K., Bloch-Orłowska J. 2009. Jezioro Karaś. W: Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. (pr. Zb. Hołdyński Cz., krupa M. red.). Wyd. mantys, Olsztyn, s. 157-160.
2010
19. Żółkoś K. 2010. Udział i rola sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zbiorowiskach roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego na tle dawnych przemian roślinności. Acta Bot. Cassubica, 7-9: 99-121.
20. Żółkoś K., Meissner W., 2010. Influence of cormorant Phalacrocorax carbo colony on biometrical parameters of three-nerved sandwort Moehringia trinervia (Caryophyllaceae) leaves and seeds. Ekológia (Bratislava), 29/1: 55-64.
21. Bloch-Orłowska J., Żółkoś K., Markowski R. 2010. Szata roślinna terenu rezerwatu „Parów Węgry” (Pojezierze Iławskie) i jej ochrona. Acta Bot. Cassubica, 7-9: 79-97.
22. Żółkoś K., Afranowicz R., Bloch-Orłowska J., Minasiewicz J. 2010. Problems of metaplantation of protected species – a case study of Sea Holly (Eryngium maritimum L.) and Dark Red Helleborine (Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser. Baltic Coastal Zone 14:17-23.
2011
23. Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K.,Olszewski T. S., Ciechanowicz W. 2011. Koncepcja powstającego Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”, jej wstępna realizacja oraz walor edukacyjny obiektu. Acta Bot. Cassub. 10: 35-49.
24. Sadowska A., Żółkoś K. 2011. Antropogeniczne stanowisko babki pierzastej Plantago coronopus L. w Gdańsku. Acta Bot. Cassub. 10: 107-114.
25. Minasiewicz J., Borzyszkowska S., Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Afranowicz R. 2011. Population genetic structure of the rare species Eryngium maritimum L. (Apiaceae) in the Gulf of Gdańsk: implications for conservation and management. Biodiv. Res. Conserv. 24: 39-48.

zaloguj