KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr Julita Minasiewicz
dr Julita Minasiewicz
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: starszy referent techniczny

Publikacje:
1995
1. Minasiewicz J. 1995, Stan zachowania i formy zagrożeń Epipactis palustris (L.) Crantz na terenie Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 44: 173-177.
1996
2. Minasiewicz J. 1996, Inwentaryzacja stanowisk kruszczyka błotnego (Epipactis palustris) na Pobrzeżu i Pojezierzu Kaszubskim. Chrońmy Przyr. Ojcz.
1998
3. Minasiewicz J., Szlachetko D.L. 1998, Iteresting localities of orchids in the Gdańsk region. Eurorchis, 10: 69-71.
1999
4. Minasiewicz J., Olszewski T. S. 1999, A provisional checklist of the continental African Orchidaceae. 2. Orchidoideae 1. Orchideae: Orchidinae - Platantherinae. Fragm. Flor. Geobot., 44 (2): 315-353.
5. Olszewski T. S., Minasiewicz J. 1999, A provisional checklist of the continental African Orchidaceae. 1. Tropidioideae, Spiranthoideae and Neottioideae. Fragm. Flor. Geobot., 44 (2): 299-313.
2003
6. Minasiewicz J. 2003. Waloryzacja cech morfologicznych i genetycznych w klasyfikacji storczykowatych (Orchidaceae) na przykładzie wybranych gatunków Dactylorhiza Necker ex Nevski. W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II. StatSoft Polska, Kraków, s. 263-272.
7. Tukałło P., Minasiewicz J. 2003. Zmienność morfologiczna a problemy klasyfikacji taksonów krytycznych w rodzaju Dactylorhiza (Orchidaceae). Genus Intern. J. Invertebrate Taxonomy (Suppl.): 77-80.
2004
8. Minasiewicz J., Tukałło P., Trzepanowska K. 2004. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó w regionie gdanskim – zmienność morfologiczna i genetyczna populacji oraz stan zachowania stanowisk. Acta Bot. Cassubica, 4: 139-160.
2006
9. Górniak M., Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Tukałło P., Minasiewicz J., Szlachetko D.L. 2006. Phylogenetic relationships within Spiranthinae s.l. (Orchidaceae) inferred from nuclear ITS. Biodiv. Res. Conserv., 1-2: 18-24.
2007
10. Olszewski T., Minasiewicz J. 2007. Cypripedium calceolus L. na Pomorzu Gdańskim. „Botanika w Polsce“ , Mat. 54 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Szczecin, s. 96.
2008
11. Minasiewicz J., Fay M.F. 2008. Zmienność sekwencji mikrosatelitarnych u Liparis loeselii (L.) L.C.Rich. W : Problemy badawcze i perspektywy ochrony storczykowatych w Polsce (pr. Zbiorowo, red. Brzosko E., Wróblewska A., Tałałaj I.). Osowiec-Twierdza, s. 93-96.
12. Izydorek I., Szadkowska-Izydorek M., Minasiewicz J. 2008. Nowe stanowisko Cypripedium calceolus (Cypripediaceae) na Pomorzu Gdańskim. Fragm.. Flor. Geobot. Polonica, 15(2): 321-323.
13. Tukałło P., Minasiewicz J. 2008. Nowe stanowisko Liparis loeselii (Orchidaceae) na Pomorzu Gdanskim. Notatki botaniczne. Frag. Flor. Geobot. Polonica, 15(1): 127-128.
2010
14. Naczk A., Minasiewicz J. 2010. Zróżnicowanie morfologiczne i ekologiczne wybranych populacji Liparis loeselii (L.) L.C. Rich. (Orchidaceae) na Pomorzu Gdańskim. Acta Bot. Cassubica, 7-9: 147-160.

zaloguj