Pracownia Lichenologii i Mykologii Eksperymentalnej

Tematyka badawcza

Tematyka badań Pracowni skupia się przede wszystkim wokół taksonomii i filogenezy grzybów zlichenizowanych (porostów) oraz naporostowych na świecie (por wykaz prac publikowanych przez pracowników). Ponadto prowadzone są badania nad różnorodnością biologiczną tych grzybów występujących w Neotropikach (głównie Boliwii) i Europie (głównie na terenie Polski).

W badaniach wykorzystywane są zarówno cechy morfologiczne, anatomiczne jak i chemiczne. Od pewnego czasu w Pracowni prowadzi się także badania filogenetyczne oparte na kilku markerach molekularnych, z których najważniejszym jest ITS, uznawany powszechnie za uniwersalny barkod DNA w królestwie Fungi.

Nurty badawcze

Metody

Badania terenowe i zielnikowe (rewizja okazów), metody chemotaksonomiczne (głównie chromatografia cienkowarstwowa) oraz metody molekularne i filogenetyczne.

Pracownicy

Doktoranci