KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański
Pracownia Taksonomii Roślin

Taksonomia jest jedną z podstawowych dyscyplin biologicznych, szeroko wykorzystywanych w badaniach podstawowych oraz aplikacyjnych. Badania taksonomiczne są kluczowe dla podejmowania m.in. właściwych działań na rzecz ochrony przyrody i odpowiedniego zarządzania zasobami genowymi roślin (a także zwierząt).
W Pracowni badania prowadzone są głównie na przedstawicielach storczykowatych (Orchidaceae). Te kosmopolityczne rośliny są bardzo silnie zróżnicowane pod każdym nieomal względem. A przy tym jak żadna inna grupa roślin, są bardzo silnie uzależnione od wielu innych czynników biologicznych (np. grzyby mikoryzowe, zapylacze). Z tego względu stanowią bardzo wdzięczny obiekt badawczy.
W badaniach wykorzystujemy zarówno tradycyjne metody, sprawdzone w taksonomii od wielu lat, jak i popularne ostatnimi czasy metody molekularne. Badania nad sekwencjami markerów molekularnych prowadzimy w laboratoriach Katedry przy udziale wysokiej klasy specjalistów.
Do tej pory opublikowaliśmy ok. 30 monografii naukowych oraz ponad 450 artykułów naukowych. Ogłosiliśmy drukiem nowe koncepcje podziału systematycznego całego rzędu Orchidales oraz wielu krytycznych jednostek taksonomicznych niższej rangi (m.in. Spiranthinae, Malaxidinae, Polystachyinae, Maxillariinae, Angraecinae). Efektem naszej pracy jest opisanie kilkudziesięciu nowych dla nauki rodzajów, ponad 1000 nowych gatunków, oraz propozycje zmian pozycji systematycznej kolejnych 2500 gatunków.
W Pracowni funkcjonują trzy zespoły badawcze, których celem jest przygotowanie opracowań florystycznych najważniejszych i najbogatszych w gatunki obszarów Ziemi.

Zespół Afrykański – opracowaliśmy florę Angoli, Czadu, Gabonu, Gwinei, Gwinei Równikowej, Kamerunu, Kongo, Republiki Środkowoafrykańskiej, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Zairu. Obecnie pracujemy nad projektem Orchidaceae Africanae, który obejmuje całą Afrykę i będzie podsumowaniem naszych ponad 20-letnich badań nad storczykowatymi tego kontynentu.

Zespół Neotropikalny – prowadzimy intensywne prace nad florą Gwatemali, Kolumbii oraz Wyżyny Gujańskiej. Część wyników została już opublikowana w kilku monografiach, m.in. Storczykowate Gujany Francuskiej, oraz dwóch Departamentów Kolumbijskich. Szczególnie intensywne prace prowadzimy w Kolumbii, kraju o najbogatszej na świecie florze storczykowatych, liczącej według naszych szacunków ok. 5000 gatunków (czyli przeszło dwa razy więcej niż liczy cała flora roślin naczyniowych Polski!). Zwieńczeniem naszych badań w tym regionie są Orchidaceae Andinae.

Zespół Nowogwinejski – przygotowujemy pierwszą na świecie florę Nowej Gwinei, jednej z największych wysp świata, stosunkowo słabo poznanej.


Pracownia Taksonomii Grzybów

Tematyka badań Pracowni Taksonomii Grzybów skupia się przede wszystkim na zagadnieniach taksonomii i filogenezy grzybów zlichenizowanych (porostów) oraz grzybów naporostowych. Badania nad różnorodnością biologiczną grzybów prowadzone są głównie nad gatunkami występującymi w Neotropikach oraz na terenie Polski, ale w przypadku niektórych rodzajów (np. Ochrolechia i Pertusaria) oparte są na także na materiale europejskim.
W badaniach wykorzystywane są zarówno cechy morfologiczne, anatomiczne jak i chemiczne. Od pewnego czasu w Pracowni prowadzi się także badania filogenetyczne oparte na kilku markerach molekularnych, z których najważniejszym jest ITS, uznawany powszechnie za uniwersalny barkod DNA w królestwie Fungi.
Nurty badawcze Pracowni Taksonomii Grzybów dotyczą następujących grup grzybów:
Rodzaj Ochrolechia – filogeneza i ewolucja rodzaju w oparciu o materiały z całego świata
Rodzaj Parmelia – filogeneza i różnorodność gatunkowa w Polsce
Rodzaj Pertusaria – filogeneza i różnorodność gatunkowa w Europie
Rodzaj Sticta – taksonomia i zróżnicowanie gatunkowe na terenie Boliwii
Różnorodność porostów i grzybów naporostowych w Boliwii

zaloguj