O nas

Badania naukowe pracowników Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody koncentrują się wokół zagadnień związanych z różnorodnością biologiczną - od poziomu molekularnego, przez gatunkowy, aż do ekosystemalnego. Ważnym aspektem badań jest ochrona różnorodności biologicznej zarówno w kraju, jak i w skali globalnej. Poza badaniami prowadzonymi w różnych krajach Europy, pracownicy i doktoranci Katedry eksplorują naukowo tak odległe lądy, jak Ameryka Południowa (Gujana Francuska, Wenezuela, Kolumbia, Ekwador, Peru, Boliwia), Afryka (RPA, Madagaskar), Azja (Filipiny, Borneo, Tajlandia, Indonezja) czy Polinezja Francuska.

Flora Pomeranica Orientalis

Flora Pomeranica Orientalis to elektroniczna baza danych o występowaniu i zasobach roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego. Projekt realizowany jest przez Katedrę Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody oraz jej partnerów. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Wszałek-Rożek - kurator Zielnika Uniwersytetu Gdańskiego UGDA.

Strona Projektu

Acta Botanica Cassubica

Acta Botanica Cassubica (Acta Bot. Cassub.) jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace zawierające oryginalne wyniki badań, w tym także krótkie doniesienia, z zakresu szeroko pojętej botaniki środowiskowej i ochrony przyrody, dotyczące obszaru całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Gdańskiego. Czasopismo jest wydawane przez Katedrę Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Strona ABC

Orchidomics

Orchodomics - Zrozumienie metabolizmu storczyków w ich naturalnym środowisku - metody omiczne w badaniach adaptacji i symbiozy u storczyków.
Celem projektu jest lepsze zrozumienie różnych sposobów odżywiana roślin i roli, jaką pełni w nich organizm grzyba, z wykorzystaniem storczykowatych jako grupy modelowej.

Strona Orchidomics

Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza
Herbarium Pomeranicum

digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

więcej o projekcie

Zabezpieczamy zasoby genowe gatunków roślin zagrożonych na Pomorzu Gdańskim!

W latach 2018-2021 realizujemy projekt pt.

"Ochrona zasobów genowych dziko rosnących zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego"

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(kwota dofinansowania: 50 000 PLN).

Opis zadania