Zielnik Roślin i Grzybów Uniwersytetu Gdańskiego
Herbarium Universitatis Gedanensis UGDA

Herbarium Universitatis Gedanensis UGDA

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Tel. (58) 523 61 68
herbarium.ugda@ug.edu.pl

CITES No: PL-003

Kurator Zielnika Roślin Naczyniowych

mgr Katarzyna Wszałek-Rożek

pokój B/219
(58) 523 61 68
601 488 424
katarzyna.wszalek-rozek@biol.ug.edu.pl

Kurator Zielnika Porostów i Mszaków

prof. dr hab. Martin Kukwa

pokój C/407
(58) 523 61 61
dokmak@ug.edu.pl

Główne cele i zadania badawcze

Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego ma za zadanie archiwizować, utrzymywać i udostępniać zgromadzone materiały botaniczne, lichenologiczne i briologiczne. Większość zgromadzonych okazów zielnikowych pochodzi z prowadzonych przez zespoły badawcze prac terenowych, z ekspedycji naukowych oraz wymian z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Nasze zbiory liczą obecnie 150 000 okazów zielnikowych, które dokumentują przede wszystkim rośliny naczyniowe Polski Północnej.

W skład Zielnika Roślin i Grzybów wchodzą aktualnie następujące podzbiory:

 • Zielnik Roślin Naczyniowych - UGDA (z kilkoma kolekcjami wydzielonymi)
 • Zielnik Grzybów i Porostów - UGDA-L
 • Zielnik Mszaków - UGDA-B
 • Kolekcja Preparatów Mokrych –UGDA-LQ
 • Kolekcja Roślin Żywych – UGDA-G
 • Kolekcja Izolatatów DNA – UGDA-DNA

Główne osiągnięcia

Rozwój Zielnika Roślin i Grzybów Uniwersytetu Gdańskiego jest realizowany m.in. poprzez systematyczne powiększania zasobów zielnikowych, liczne wyjazdy terenowe w celu poboru materiału, wykorzystywanie nowoczesnych baz danych, współpracę z licznymi instytucjami naukowymi i jednostkami samorządowymi zajmującymi się ochroną przyrody oraz prowadzenie edukacji botanicznej.

Realizowane projekty

Aktualnie bierzemy udział w dwóch głównych zadaniach:

 • Projekt "Flora Pomeranica Orientalis" mający na celu stworzenie bazy danych o występowaniu gatunków roślin naczyniowych na terenie Pomorza Gdańskiego (więcej na stronie florapomorient.pl),
 • Projekt "Wirtualny Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego". Etap: Digitalizacja zasobów zielnikowych. Celem projektu jest upowszechnienie oraz ułatwienie dostępu do posiadanych zasobów zielnikowych. Więcej na stronie Wirtualnego Zielnika UG.

Powyższe działania oraz utrzymanie Zielnika w gotowości do prowadzenia badań naukowych są możliwe m.in. dzięki finansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pracownicy

 • mgr Katarzyna Wszałek-Rożek – Kurator Zielnika UGDA, Kolekcje Roślin Naczyniowych 
 • dr Bartłomiej Hajek – pracownik naukowo-techniczny, Kolekcja Mszaków UGDA-B 
 • dr Ryszard Markowski – specjalista botanik 
 • mgr Joanna Gołębiewska – pracownik naukowo-techniczny, Kolekcje Roślin Naczyniowych, obsługa baz danych 
 • mgr Anna Kuczyńska – pracownik naukowo-techniczny, Kolekcje Roślin Naczyniowych, Kolekcje Dydaktyczne 
 • mgr Iwona Skorowska – pracownik naukowo-techniczny, digitalizacja materiałów zielnikowych 
 • mgr Monika Lipińska – pracownik naukowo-techniczny, Kolekcja Roślin Żywych UGDA 
 • mgr Max Rykaczewski – pracownik naukowo-techniczny, Kolekcja UGDA – bank DNA 
 • mgr Marta Jarosińska – pracownik naukowo-techniczny, archiwizacja i konserwacja materiałów zielnikowych