Naukowe Studenckie Koło Botaniczne "Zioło"
przy Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego

Naukowe Studenckie Koło Botaniczne "Zioło"

przy Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego

zioloug@gmail.com

NSKB 'Zioło'

Przedstawiciele Koła

Przewodnicząca:
Łucja Ptach

Opiekunowie:
dr Renata Afranowicz-Cieślak i dr Sławomir Nowak

O Kole

Naukowe Studenckie Koło Botaniczne "Zioło" rozpoczęło swoją działalność w 1994 r. przy Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG.

Od ponad 20 lat zajmuje się prowadzeniem badań geobotanicznych w różnych regionach Polski (m.in. Pieniński, Magurski PN, Suwalski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy).

W związku ze wzrostem znaczenia badań molekularnych, z inicjatywy dr. Marcina Górniaka (aktualnie pracującego w Katedrze Ewolucji Molekularnej) w 2010 r. uruchomiono w ramach Koła sekcję, której działalność skupia się wokół zagadnień taksonomii i ewolucji molekularnej roślin. Współpraca obydwu sekcji owocuje funkcjonowaniem jednej, terenowo-laboratoryjnej grupy młodych pasjonatów!

Wyniki prowadzonych przez Koło badań są publikowane oraz prezentowane na licznych seminariach i konferencjach naukowych.

Działalność Koła to także aktywny udział w projektach i akcjach edukacyjnych i popularnonaukowych. Prowadzone są liczne warsztaty i zajęcia dla uczniów szkół na każdym szczeblu edukacji. Bierzemy udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki, Nocy Biologów, akcjach promocyjnych Uniwersytetu Gdańskiego (m.in. Uniwersalna Strefa Nauki, Uniwersytet Lubię to!, Kociewski Festiwal Nauki) oraz licznych zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez inne instytucje, m.in. Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej działalności lub zastanawiasz się nad przystąpieniem do nas, skontaktuj się z nami.

Serdecznie zapraszamy do Koła!