Pracownia Lichenologii i Mykologii Eksperymentalnej

Tematyka badawcza

Tematyka badań Pracowni skupia się przede wszystkim wokół taksonomii i filogenezy grzybów zlichenizowanych (porostów) oraz naporostowych na świecie (por. wykaz prac publikowanych przez pracowników). Ponadto prowadzone są badania nad różnorodnością biologiczną tych grzybów występującymi w Neotropikach (głównie Boliwii) i Europie (głównie na terenie Polski).

W badaniach wykorzystywane są zarówno cechy morfologiczne, anatomiczne jak i chemiczne. Od pewnego czasu w Pracownie prowadzi się także badania filogenetyczne oparte na kilku markerach molekularnych, z których najważniejszym jest ITS, uznawany powszechnie za uniwersalny barkod DNA w królestwie Fungi.

Ponadto prowadzone są badania specyficzności biontów w symbiozie porostowej, w tym izolacja fotobiontów i mykobiontów porostowych oraz ich resynteza w warunkach in vitro.

Prowadzone są również badania nad aktywnością biologiczną wtórnych metabolitów porostowych oraz ich pochodnych, przede wszystkim pod kątem ich działania antybakteryjnego i przeciwgrzybiczego.

Nurty badawcze

Metody

badania terenowe i zielnikowe (rewizja okazów), metody chemotaksonomiczne (głównie chromatografia cienkowarstwowa), metody molekularne i filogenetyczne, metody biotechnologiczne - hodowle in vitro biontów porostowych, metody mikrobiologiczne

Pracownicy

Doktoranci

Granty, publikacje itp.

patrz dorobek pracowników