Pracownia Symbioz Roślinnych

Tematyka badawcza

W Pracowni Symbioz Roślinnych prowadzimy badania symbiozy roślin naczyniowych, w szczególności storczyków, z grzybami mykoryzowymi. Większość storczyków to rośliny autotroficzne nawiązujące symbiozę mutualistyczną z grzybami glebowymi, w której to rośliny przekazują partnerowi grzybowemu węglowodany wytworzone w procesie fotosyntezy, w zamian za zwielokrotnioną ilość wody i soli mineralnych przekazywanych przez grzyby. Wśród storczykowatych jest jednak wiele gatunków, które nie prowadzą fotosyntezy, a substancje odżywcze czerpią od otaczających drzew za pośrednictwem sieci mykoryzowej (mykoheterotrofy). Istnieją też takie, które łączą obydwa sposoby odżywiania (miksotrofy).

Prowadzone przez nas badania mają na celu pogłębienie wiedzy na temat sposobów odżywiania roślin w kontekście ewolucyjnym i ekologicznym.

Metody

W Pracowni Symbioz Roślinnych stosujemy zarówno metody biologii molekularnej (barkoding, genomika, transkryptomika), jak również metabolomiczne oraz izotopowe, a metody i narzędzia bioinformatyczne pełnią zasadniczą rolę w analizie danych. Próby do naszych badań pobieramy w terenie (in situ).

Główne osiągnięcia i realizowane projekty

Pracownia Symbioz Roślinnych jest częścią międzynarodowej sieci specjalistów z rożnych dziedzin nauki, między innymi: mykologów, ekologów i botaników, współpracujących przy realizacji projektu ORCHIDOMICS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Maestro 7.
Więcej na stronie www.orchidomics.ug.edu.pl.

Pracownicy

Doktoranci